Till innehåll på sidan

Examinerade från yrkeshögskolan 2016/17 och medianinkomst 2020, efter utbildningsområde och kön

Tabellen är sorterad i fallande ordning efter medianinkomst för kvinnor och män totalt.

  Examinerade 2016/17 Examinerade som arbetar 2020 (de som både arbetar och studerar ingår inte)
  Antal Andel i procent Medianinkomst 2020
Utbildningsområde Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Totalt 7 235 5 830 83 84 340 129 422 843
Transporttjänster 140 400 89 88 404 235 480 999
Samhällsbyggnad och byggteknik 400 1 200 86 90 388 190 443 343
Data/IT 355 1 050 76 83 434 619 422 545
Teknik och tillverkning 405 1 315 78 84 351 449 432 104
Journalistik och information 120 .. 83 .. .. ..
Ekonomi, administration och försäljning 2 415 715 89 86 336 818 409 220
Kultur, media och design 390 395 68 70 340 105 356 400
Hotell, restaurang och turism 495 135 69 .. 333 925 ..
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 1 760 185 85 84 321 272 359 669
Pedagogik och undervisning 130 115 .. .. .. ..
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 295 135 76 81 296 933 325 758
Friskvård och kroppsvård 120 .. .. .. .. ..

Endast grupper av minst 100 personer redovisas.

Kommentarer

Inkomst från arbete är inte samma sak som lön. Förvärvsinkomst, det vill säga inkomst från arbete, påverkas av hur stor del man arbetat under året, frånvaro från arbetet, deltids- och heltidstjänstgöring och övertidsersättning. Inkomst visar därför en kombination av hur mycket man har jobbat och hur hög lön man haft.

Observera att yrkeshögskolan inte följer någon terminsindelning eller läsår. Redovisningen per läsår har skapats för att skapa jämförbarhet med de andra utbildningsformerna.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-30

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se