Till innehåll på sidan

Utbildningsstatistisk årsbok

Årsboken sammanfattar och redovisar statistik för de olika skolformerna i Sverige och ger en översiktlig beskrivning av det svenska utbildningsväsendet.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Utbildningsstatistisk årsbok 2015

2014-12-09

Knappt hälften av Sveriges 4,9 miljoner invånare i åldern 25–64 år har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Mer än var tredje svensk i åldern 25–64 år, har någon form av eftergymnasial utbildning. Mer än en fjärdedel har minst en treårig eftergymnasial utbildning.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Har du frågor om statistiken?

E-post
ua@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0524