Till innehåll på sidan

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Nästa publicering: 2022-05-25

Här redovisas årligen statistik över studerande och studerande som slutfört utbildning i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Statistiknyheter

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, 2019

2020-10-13

Antagna som påbörjat studier på konst- och kulturutbildningar har högutbildade föräldrar. Ungefär 40 procent av de antagna som påbörjat studier under åren 2015-2019 har minst en förälder med en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre. En stor andel av de som påbörjat studier har dessutom en hög utbildningsnivå sedan tidigare.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utbildningsbakgrund och social bakgrund för antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar Rapport 2020-10-13

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Studerande och studerande som slutfört utbildning

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Studerande och studerande som slutfört utbildning

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Anna Gärdqvist

Telefon
010-479 65 45
E-post
anna.gaerdqvist@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0702