Till innehåll på sidan

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Här redovisas årligen statistik över studerande och studerande som slutfört utbildning i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Statistiknyheter

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, 2019

2020-05-25

Antal studerande som påbörjade studier inom konst- och kulturutbildningar minskade 2019 jämfört med föregående år. Andelen kvinnor som påbörjar studier är fortfarande större jämfört med män – tre av fyra är kvinnor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Studerande och studerande som slutfört utbildning

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Studerande och studerande som slutfört utbildning
Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0702