Till innehåll på sidan

Nyckeltal: Studerande och studerande som slutfört konst- och kulturutbildningar 2015-2021

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal antagna som påbörjat studier 2 438 3 047 3 080 3 106 2 941 2 525 2 881
Därav kvinnor 1 784 2 233 2 307 2 319 2 259 1 923 2 211
Därav män 654 814 773 787 682 602 670
Antal studerande 2 357 5 045 5 505 5 700 5 522 5 245 5 710
Därav kvinnor 1 726 3 701 4 036 4 210 4 114 3 914 4 276
Därav män 631 1 344 1 469 1 490 1 408 1 331 1 434
Antal studerande som slutfört utbildning 267 2 052 2 380 2 562 2 311 2 016 2 395
Därav kvinnor 190 1 577 1 795 1 986 1 790 1 571 1 859
Därav män 77 475 585 576 521 445 536
Slutförandegrad 100 93 82 81 82 80 84
Slutförandegrad för kvinnor 100 93 84 83 84 83 85
Slutförandegrad för män 100 93 78 75 74 71 80

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. 
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Anna Gärdqvist

Telefon
010-479 65 45
E-post
anna.gaerdqvist@scb.se