Till innehåll på sidan

Studerande och studerande som slutfört konst- och kulturutbildning efter utbildningsinriktning 2021

Utbildningsinriktning (SUN 2020, 4-siffernivå) Antal antagna som påbörjat studier Antal studerande Antal studerande som slutfört utbildning Slutförandegrad
Totalt 2 881 5 710 2 395 84
Konst och media, allmän utbildning 64 128 63 97
Bild- och formkonstnärlig utbildning 544 1 275 377 70
Annan utbildning inom bild- och formkonst 5 8 0 ..
Musik 309 804 201 73
Dans, teater och dramatik 214 528 152 73
Annan utbildning inom musik, dans och dramatik 91 91 91 100
Film-, radio- och tv-produktion 85 197 71 83
Grafisk design och foto 133 338 109 95
Modedesign 5 12 7 100
Inredningsarkitektur och inredningsdesign 69 150 79 95
Industri- och produktdesign 25 49 24 100
Konsthantverk 998 1 639 905 88
Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap 50 100 48 92
Tillverkning av textilier och konfektion 82 171 78 83
Trätekniskt arbete 22 35 6 100
Utbildning i trädgårdsbruk 18 18 16 89
Okänd 167 167 167 100

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. 
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.
Utbildningsinriktning:
Utbildningsinriktning bygger på klassifikationen SUN 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Anna Gärdqvist

Telefon
010-479 65 45
E-post
anna.gaerdqvist@scb.se