Till innehåll på sidan

Studerande och studerande som slutfört konst och kulturutbildningar efter utbildningens syfte 2021

  Antal antagna som påbörjat studier Antal studerande Antal studerande som slutfört utbildning Slutförandegrad
Totalt 2 881 5 710 2 395 84
Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området 1 360 3 009 1 013 76
Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området 437 1 220 345 84
Utbildningar inom kulturarvsområdet 1 084 1 481 1 037 94
Kvinnor 2 211 4 276 1 859 85
Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området 992 2 140 725 76
Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området 298 845 240 85
Utbildningar inom kulturarvsområdet 921 1 291 894 93
Män 670 1 434 536 80
Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området 368 869 288 73
Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området 139 375 105 84
Utbildningar inom kulturarvsområdet 163 190 143 96

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. 
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Anna Gärdqvist

Telefon
010-479 65 45
E-post
anna.gaerdqvist@scb.se