Till innehåll på sidan

Folkhögskolornas folkbildningskostnader efter undervisning, administration och marknadsföring, kök och hushåll, fastigheter och lokal. Riksnivå. 2018

  Totalkostnader Undervisning Administration och marknadsföring Kök och hushåll Fastigheter och lokaler
Personal 3 227 799 215 2 296 210 429 389 846 712 297 189 952 244 552 122
Övrigt 1 679 603 992 495 872 355 203 814 408 193 634 519 786 282 710
Totalkostnader 4 907 403 207 2 792 082 784 593 661 120 490 824 471 1 030 834 832

Uppgifterna är preliminära och kan därför avvika från slutgiltig statistik.

Definitioner och förklaringar

Totalkostnader

Summan av kostnader för undervisning, administration och marknadsföring, kök och hushåll och fastigheter och lokaler.

Undervisning

Personal: Personalkostnader för all pedagogisk personal. Med pedagogisk personal avses lärare, skolledare, assistent, vård/kurator, studievägledare samt personal som underhåller pedagogiska digitala verktyg.

Övrigt: Undervisningskostnader som avser undervisningsmaterial, läromedel, bibliotek/litteratur, kopiering, licensavgifter datorprogram, abonnemangs- och trafikavgifter (telefon, internet och motsvarande), utrustning inklusive avskrivningskostnader. Studieresor och studerandeförsäkringar samt kostnader för SMF-deltagares resor.

Administration och marknadsföring

Personal: Personalkostnader för all administrativ personal, personal som administrerar kortkurser, uppdrags- och koferensverksamhet.

Övrigt: Kostnader för förbrukningsmaterial och utrustning inklusive avskrivningskostnader. Kostnader för deltagande i mässor, annonser, produktion av hemsida och trycksaker, marknadsföringsinsatser samt medlemsavgifter till intresseorganisationer.

Kök och hushåll

Personal: Personalkostnader för all personal inom köks-, hushåll- och internatverksamhet.

Övrigt: Kostnader för förbrukningsmaterial, livsmedel, utrustning inklusive avskrivningskostnader.

Fastigheter och lokaler

Personal: Personalkostnader för all personal inom vaktmästeri, fastighetsunderhåll och städning.

Övrigt: Kostnader för drift och underhåll samt avskrivningar avseende fastigheter och lokaler.

Mättidpunkt

Mättidpunkt är 1:a april 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Robert Hansson

Telefon
010-479 65 23
E-post
robert.hansson@scb.se

Karolina Bock

Telefon
010-479 65 72
E-post
karolina.bock@scb.se

Samuel Snickars

Telefon
010-479 64 35
E-post
samuel.snickars@scb.se