Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2021

Utgifterna för forskning och utveckling ökade

Statistiknyhet från SCB 2022-07-14 8.00

Under 2021 ökade utgifterna för forskning och utveckling (FoU) i Sverige och uppgick till 184,4 miljarder kronor enligt preliminär statistik. Ökningen av utgifter för FoU drivs främst av företagssektorn.

FoU-intensiteten uttryckt som andel av BNP var 3,4 procent under 2021 enligt den preliminära statistiken. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2020. FoU-intensiteten hamnade därmed på samma nivå som 2019. Att FoU-intensiteten minskar trots ökade utgifter kan ses som en följd av tillväxten för BNP under 2021.

De totala utgifterna för FoU inom företagssektorn ökade med 1,5 procent enligt preliminär statistik. Motsvarande utveckling inom den offentliga sektorn var en ökning med 3,3 procent, medan utgifterna för FoU inom universitets- och högskolesektorn ökade med 2,5 procent. Företagssektorn står för 72 procent av de totala utgifterna för FoU och kan därmed sägas driva utvecklingen framåt trots att sektorn har den minsta procentuella ökningen av de tre sektorerna. Den rapporterade ökningen av utgifter för FoU i universitets- och högskolesektorn beror delvis på en metodförändring.

Siffrorna som beskrivs är preliminär statistik. Slutgiltig statistik publiceras den 27 oktober.

Publikation

Mer om områdets utveckling presenteras i rapporten Forskning och utveckling i Sverige 2021 - Preliminär statistik. I rapporten presenteras även statistik för personal inom FoU-verksamhet uppdelat per sektor.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Birgitta Mannfelt

Telefon
010-479 43 40
E-post
birgitta.mannfelt@scb.se

Elin Stendahl

Telefon
010-479 40 85
E-post
elin.stendahl@scb.se

Andres Quinones

Telefon
010-479 68 65
E-post
andres.quinones@scb.se