Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU-verksamhet i offentlig sektor efter syfte/ändamål 2021, Mnkr

Syfte/Ändamål  
Samtliga socioekonomiska ändamål [1] 8 238
Utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären 91
Fysik miljö och naturvård 224
Utforskning och utnyttjande av rymden 106
Transport, telekommunikationer och annan infrastruktur 220
Energi- och vattenförsörjning 39
Industriell verksamhet m.m 404
Hälso- och sjukvård 4 856
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 81
Utbildning 76
Kulturutbud, fritid, religion och massmedia 73
Politiska och sociala system, strukturer och processer 405
Allmänvetenskaplig utveckling 147
Försvar 1 275

1) Egen FoU inom delsektorn lokala och regionala FoU-enheter fördelas inte på socio-ekonmiska ändamål.

2) Övriga ändamål är: Utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären; Fysisk miljö och naturvård; Utforskning och utnyttjande av rymden; Energi- och vattenförsörjning; Jordruk, skogsbruk, jakt och fiske; Utbildning; Kulturutbud, fritid, religion och massmedia.

Data för samtliga ändamål: FoU inom offentlig sektor i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se