Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom företagssektorn

Nästa publicering: 2018-11-21

Statistiken visar satsningar på FoU i Sverige bland företag med 10 eller fler anställda, bland annat företagens utgifter för FoU-arbete de själva utför, om antal personer som är sysselsatta med FoU och om hur mycket resurser företagen lägger på att köpa eller understödja FoU-arbete i andra organisationer.

Statistiknyheter

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2015

2016-11-16

Under 2015 utförde företagen i Sverige forskning och utveckling (FoU) för omkring 95 miljarder kronor. Det var 7 procent högre än 2013. Företag med 10-249 anställda stod för ökningen. Företagens FoU utgifter i relation till BNP var dock oförändrade.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2015 SM 2016-11-25
Forskning och utveckling i företag med 1–9 anställda år 2013 Rapport 2016-01-21
Appendix till: Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 SM 2015-06-11
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 SM 2014-12-17
Appendix till: Forskning och utveckling inom företagssektorn 2011 SM 2013-06-20
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2011 SM 2012-12-06
Appendix till: Forskning och utveckling inom företagssektorn 2009 SM 2011-09-13
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2009, korrigerad version 2015-05-11 SM 2010-12-02
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2007 SM 2008-12-15
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2005 SM 2006-12-15
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2003 SM 2004-12-21
Forskning och utveckling (FOU) inom de mest FOU-intensiva branscherna år 2002 Rapport 2003-12-18
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2001 (och den privata icke vinstdrivande sektorn) inkl. appendix som publicerades 2003-07-29 SM 2003-02-07
Forskning och utveckling inom företagssektorn 1999 (och den privata icke vinstdrivande sektorn) SM 2001-02-23

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0302