Till innehåll på sidan

Företag med innovationssamarbete efter typ av samarbetspartner, 2016–2018

Procent av företag med innovationssamarbete

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se