Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige fördelat på typ av innovation

År Antal anställda Andel företag med innovationsverksamhet Andel produktinnovativa företag Andel processinnovativa företag
2016-2018 Totalt 55% 34% 43%
  10-49 53% 32% 41%
  50-249 66% 40% 53%
  250 - 76% 55% 65%

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se