Till innehåll på sidan

Statliga FoU-anslag efter syfte/socioekonomiska mål enligt NABS 2007, 2021-2022, Mnkr.

Syfte/Socioekonomiska mål enligt NABS 2007 2021 2022
Totala offentliga budgetanslag för FoU 42 693 43 512
NABS01 - Utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären 788 801
NABS02 - Fysik miljö och naturvård 985 1 076
NABS03 - Utforskning och utnyttjande av rymden 338 347
NABS04 - Transport, telekommunikationer och annan infrastruktur 2 283 2 455
NABS05 - Energi - och vattenförsörjning 1 600 1 771
NABS06 - Industriell verksamhet m.m 996 1 300
NABS07 - Hälso - och sjukvård 1 053 1 154
NABS08 - Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 808 836
NABS09 - Utbildning 271 364
NABS10 - Kulturutbud, fritid, religion och massmedia 51 81
NABS11 - Politiska och sociala system, strukturer och processer 1 063 1 028
NABS12 - Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av statliga anslag till universitet och högskolor 21 190 20 922
NABS121 - FoU inom naturvetenskap - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 4 587 4 867
NABS122 - FoU inom teknik - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 2 975 3 190
NABS123 - FoU inom medicin och hälsovetenskap - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 6 139 6 357
NABS124 - FoU inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 1 181 1 178
NABS125 - FoU inom samhällskunskap - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 3 179 3 368
NABS126 - FoU inom humanoria och konst - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 1 867 1 962
NABS12X - FoU ej fördelat på forskningsämne - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 1 263 0
NABS13 - Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 10 329 10 320
NABS131 - FoU inom naturvetenskap - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 3 503 3 560
NABS132 - FoU inom teknik - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 897 911
NABS133 - FoU inom medicin och hälsovetenskap - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 2 841 2 873
NABS134 - FoU inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 61 63
NABS135 - FoU inom samhällskunskap - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 1 321 1 349
NABS136 - FoU inom humanoria och konst - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 558 567
NABS13X - FoU ej fördelat på forskningsämne - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 1 148 997
NABS14 - Försvar 938 1 057

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se