Till innehåll på sidan

Doktorandnybörjare, doktorander och examina på forskarnivå 2011–2020

Doktorander redovisas per höst

Nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå

Uppgifterna för 2020 är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källdata
Excel

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2021-04-15

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Ingrid Pettersson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB