Till innehåll på sidan

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-13

Statistiken visar insatta ekonomiska resurser för högskolans verksamhet och beskriver universitetens och högskolornas ekonomi.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Marie Kahlroth

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0210