Till innehåll på sidan

Beskrivning av Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Skolformen Komvux har funnits sedan 1968. I början samlade SCB in gruppuppgifter, men sedan läsåret 1979/80 görs insamlingen på individnivå. Insamling av uppgifterna sker numera 2 ggr per år, efter varje terminsslut.

De variabler som är viktigast är personnr, kurskod, gymnasiepoäng, undervisningstimmar, kursstart, kursslut och betyg.

Genom matchningar mot RTB och utbildningsregistret tas andra betydelsefulla variabler fram bl.a. uppgifter om elevernas hemkommun, födelseland och tidigare slutförd utbildning.

Uppgifterna i komvuxregistret bildar underlag för Skolverkets nationella uppföljningssystem.

Registret används också för uppdatering av utbildningsregistret.