Till innehåll på sidan

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Statistiken visar bland annat antal elever, kursdeltagare och nybörjare samt studieresultat per kurs och hur det gått för nybörjare 2 år efter första kursstart. Uppgifterna redovisas uppdelat på anordnartyp, kurs, kön, ålder, födelseland med mera.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Skolverket logotyp

Hitta på sidan

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat samt nationella prov
Nationella prov
Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0108