Till innehåll på sidan

Studieskulder och inbetalning av studiestöd

Sveriges officiella statistik

Statistik om studieskulder och inbetalning av studiestöd publiceras i en databas på CSN:s (Centrala studiestödsnämnden) webbplats. Här finns uppgifter för många år tillbaka, vissa ända från 2009. Äldre statistik (från 1965) finns i pdf-format.

Databasen rymmer bland annat uppgifter om skulder, inbetalningar, avskrivningar, återkrav, nedsättning av årsbelopp och kronofogdekrav kopplat till studiestöd. I länken till höger, ”Ansvarig myndighet”, hittar du officiell statistik om studiestöd på CSN:s webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

E-post
registrator@csn.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0402