Till innehåll på sidan

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-07-06

Statistik om utbetalning och beviljning av studiestöd publiceras i en databas på CSN:s (Centrala studiestödsnämnden) webbplats. Här finns uppgifter för många år tillbaka, vissa ända från 2001. Äldre statistik (från 1965) finns i pdf-format.

Databasen rymmer bland annat antal- och beloppsuppgifter om studerande med studiehjälp, studiemedel, studiestartsstöd, lärlingsersättning och RG-bidrag. I länken till höger, ”Ansvarig myndighet”, hittar du officiell statistik om studiestöd på CSN:s webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

E-post
registrator@csn.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0401