Till innehåll på sidan

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Nästa publicering: 2022-02-02

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

E-post
registrator@csn.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0401