Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Asylsökande i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-11-06

I början av 2000-talet sökte runt 30 000 personer asyl i Sverige varje år. Det förändrades när kriget i Syrien gjorde att många sökte skydd i Sverige. Under 2015 var antalet asylsökande över 160 000, det högsta någonsin. Sedan dess har politiska beslut påverkat möjligheten att ta sig till Sverige. På grund av detta har antalet asylsökande gått ner till färre än 30 000 under 2016 och 2017.

Asylsökande i Sverige

2017

25 666

personer

Asylsökande kvinnor

2017

10 031

Asylsökande män

2017

15 635

Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas därmed inte in i statistiken för befolkningen. För att en asylsökande ska bli folkbokförd krävs att personen har ett uppehållstillstånd som gäller i minst 12 månader. Först då räknas personen som invandrad i Sverige och ingår i befolkningsstatistiken.

Hur många som söker asyl i Sverige påverkas av flera faktorer. Bland annat leder krig, förföljelse och fattigdom i omvärlden till att människor lämnar sina hemländer. Migrationspolitiken i Sverige och Europa påverkar också. Det kan till exempel handla om visumkrav, gränskontroller och regler för uppehållstillstånd.

Asylsökande efter kön per år från år 2002

Kön2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Män20 75920 12014 81611 19615 93425 12815 92515 72019 80618 94027 74534 76354 817114 72817 35215 635
Kvinnor12 25711 2358 3456 3348 38811 0798 4288 47412 01310 70816 14219 49626 48448 14911 58710 031
Totalt33 01631 35523 16117 53024 32236 20724 35324 19431 81929 64843 88754 25981 301162 87728 93925 666

Kriget i Syrien ledde till att antalet asylsökande fördubblades 2015 jämfört med 2014. Ser man lite längre tillbaks i tiden är ökningen ännu större. Jämfört med åren runt 2010 var det fem gånger fler som sökte asyl i Sverige under 2015.

I början av 90-talet skedde en liknande kraftig ökning av antalet asylsökande under ett enskilt år. Då berodde ökningen på att många flydde krigen i det forna Jugoslavien. År 1992 ledde det till att över 80 000 personer sökte asyl. En annan topp var 2007. Då sökte drygt 36 000 personer asyl i Sverige, hälften av dem var irakiska medborgare. 

Flest asylsökande från Syrien, Irak och Eritrea

År 2017 toppade Syrien för sjätte året i rad listan över de vanligaste länderna som de asylsökande är medborgare. Därefter följde Irak och Eritrea. Samtidigt minskade antalet asylsökande från Syrien från fler än 50 000 år 2015 till drygt 5 000 år 2016. Under 2017 var drygt 4 700 av de asylsökande syriska medborgare.

Asylsökande efter de vanligaste medborgarskapsländerna 2017

Medborgarskapsland2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Afghanistan5278119034355946097841 6942 3934 1224 7553 0113 10441 5642 9691 681
Albanien24029722116995118118114612631 4901 1561 6992 615785760
Eritrea2666413954256088788571 0001 4431 6472 3564 84411 4997 2331 1511 691
Georgien4395374031831341432113592912807486258098917371 105
Irak5 4462 7001 4562 3308 95118 5596 0832 2971 9771 6331 3221 4762 66620 8582 7581 887
Iran7627876605824944857991 1441 1821 1201 5291 1729974 5601 2791 090
Somalia1 1073 0699054221 0663 3493 3615 8745 5533 9815 6443 9014 8315 4651 646780
Syrien5416664113924334405515874216407 81416 31730 58351 3385 4594 718
Turkiet696733445423305290254272240139149187194253738872
Statslös8591 7871 5788068151 3121 0519121 0331 1092 2896 9217 8637 7161 3391 201

Fler män än kvinnor söker asyl

Under hela 2000-talet har fler män än kvinnor sökt asyl i Sverige. Skillnaden blev särskilt stor 2015, då cirka 70 procent av de asylsökande var män. När antalet asylsökande gick ner under 2016 utjämnades könsskillnaden något. År 2017 utgjorde männen cirka 60 procent av de asylsökande.

Av de tio vanligaste medborgarskapen bland asylsökande fanns den största könsskillnaden 2017 i gruppen georgier. Där var 80 procent av de asylsökande män. Gruppen syrier hade högst andel kvinnor. Där var 48 procent av de asylsökande kvinnor och 52 procent män.

De vanligaste medborgarskapen bland asylsökande 2017

MedborgarskapslandKvinnorMänTotalt
Syrien2 2572 4614 718
Irak7531 1341 887
Eritrea6011 0901 691
Afghanistan6601 0211 681
Statslös5296721 201
Georgien2258801 105
Iran5115791 090
Turkiet354518872
Somalia330450780
Albanien257503760