Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Boende i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-12-27

Det finns knappt 4,8 miljoner hushåll i Sverige, som bor i lika många bostäder. Av alla hushåll bor 43 procent i ett småhus och 49 procent i en lägenhet i ett flerbostadshus.

Andel hushåll i småhus med äganderätt

2020

39,8 %

Andel hushåll i flerfamiljshus, hyresrätt

2020

28,4 %

Andel hushåll i flerfamiljshus, bostadsrätt

2020

20,7 %

Ett hushåll består av en person eller flera personer som är folkbokförda tillsammans.

Av Sveriges knappt 4,8 miljoner hushåll bor ungefär

  • 2,3 miljoner i en lägenhet i flerbostadshus, varav 1,4 miljoner är hyresrätter och knappt 990 000 bostadsrätter.
  • 2 miljoner hushåll i småhus. 1,9 miljoner äger sitt hus, medan resten hyr sitt hus eller bor i ett småhus med bostadsrätt.

Resten bor i specialbostad, till exempel studentbostad eller någon form av boende för äldre. I vissa fall saknas uppgifter om boendet i statistiken.

Statistiken om hur vi bor bygger på folkbokföringen och på SCB:s register över bostadsbeståndet. I statistiken delas bostäderna upp i flerbostadshus och småhus. Dessutom finns uppgifter om upplåtelseform, det vill säga om boendet är en bostadsrätt, hyresrätt eller äganderätt. Det gäller både för småhus och för lägenheter i flerbostadshus.

Antal hushåll efter boendeform 2020

Boendeform2020
Småhus, äganderätt1 902 302
Småhus, bostadsrätt91 558
Småhus, hyresrätt73 021
Flerbostadshus, bostadsrätt988 129
Flerbostadshus, hyresrätt1 358 560
Specialbostad159 688

De flesta personer bor i småhus

Fler personer bor i småhus än i lägenhet. Det beror på att det ofta bor fler i en villa eller ett radhus än i en lägenhet. Av den svenska befolkningen bor 5,4 miljoner, eller 52 procent, i småhus. Cirka 4,4 miljoner eller 42 procent, bor i lägenhet. Av dessa bor de flesta, 60 procent, i en hyresrätt.

Andel personer efter boendeform 2020

Boendeform2020
Småhus, äganderätt48,3
Småhus, bostadsrätt2,1
Småhus, hyresrätt1,6
Flerbostadshus, bostadsrätt17,1
Flerbostadshus, hyresrätt25,3
Specialbostad1,9

Ålder och livssituation styr boendet

Ålder och livssituation är starkt förknippat med hur vi bor. Under de första fem åren i livet flyttar många barn och deras familjer från lägenhet till småhus. Det beror ofta på att familjen växer. År 2020 bodde 51 procent av alla barn 0–9 år, och 60 procent av alla 10–19-åringar, i ett småhus.

När barnen växer upp flyttar många hemifrån, oftast till lägenhet. Mellan 40–79 års ålder är det åter vanligast att bo i ett småhus.

För personer i åldersgruppen 20–29 år, liksom för dem över 80 år, är andelen som bor i specialbostad relativt hög. Det beror på att studentbostäder och bostäder för äldre ingår i den här kategorin.

Andel personer efter boendeform och ålder 2020

Boendeform-5 år6-12 år13-19 år20-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60-69 år70-79 år80+ år
Småhus, äganderätt47,75860,131,124,737,85456,254,752,837,8
Småhus, bostadsrätt32,72,11,31,52,42,31,922,11,9
Småhus, hyresrätt1,71,91,91,51,41,51,51,51,51,61,8
Flerbostadshus, bostadsrätt15,29,99,618,426,321,214,615,217,520,122,8
Flerbostadshus, hyresrätt27,523,922,834,936,630,823,521,620,819,423
Specialbostad0,40,20,68,64,81,50,50,50,71,68,5

Hur stort bor vi?

I genomsnitt har varje person i Sverige 42 kvadratmeters boyta. Familjer med tre eller fler barn, och som bor i hyresrättslägenhet, har i genomsnitt 16 kvadratmeter per person. Som kontrast har ensamstående kvinnor över 65 år, som bor i eget småhus, 115 kvadratmeter att röra sig på.

Hur vi bor varierar i landet

Det finns skillnader i hur folk bor i olika delar av landet. I större städer med kringliggande kommuner är det vanligt att bo i flerbostadshus.

I mindre kommuner, ofta i glesbefolkade områden eller på landsbygden, är det vanligare att bo i småhus.

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.