Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Flyttar inom Sverige

Senast uppdaterad: 2018-11-01

Under 2017 flyttade folk nästan 1,5 miljoner gånger inom Sverige. Oftast flyttar inte folk så långt, utan två av tre flyttar ägde rum inom en kommun. Under 2000-talet har det också blivit vanligare att flytta. Samtidigt ska man komma ihåg att befolkningen i Sverige också har vuxit under samma period.

Antal flyttar inom Sverige

2017

1 456 534

Antal kvinnor som flyttat inom Sverige

2017

710 243

Antal män som flyttat inom Sverige

2017

746 291

Statistiken över flyttar inom Sverige, eller inrikes flyttningar som det också kallas, bygger på folkbokföringsuppgifter. En adressändring i folkbokföringen i Sverige räknas som en flyttning. Antalet flyttar är dock inte samma som antalet personer som har bytt bostad. Samma person kan ju flytta fler gånger under ett år. Under 2017 bytte drygt 1,2 miljoner personer bostad, men antalet flyttar var nästan 1,5 miljoner.

Under 2000-talet har det blivit allt vanligare att flytta. Det beror på att folkmängden har ökat sedan år 2000, men även till viss del på att de som invandrar ofta söker sig till en annan kommun än den de först bosatte sig i. År 2000 var antalet flyttar inom landet drygt 1,2 miljoner, men 2017 hade antalet som sagt ökat till nästan 1,5 miljoner.

Antal flyttar inom Sverige per år från år 2000

År200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
20001 247 3831 217 3191 206 1981 233 6031 264 2161 295 4651 307 5841 328 2971 309 8261 306 1911 316 6821 311 4401 319 5241 355 5051 399 9751 434 3851 405 5941 456 534

Unga vuxna flyttar mest

Det finns många skäl att byta bostad. Man kan vilja lämna föräldrahemmet för att börja studera eller arbeta på annan ort. Andra byter bostad när familjen växer eller för att bostaden har blivit för stor. Under 2017 var det vanligast att flytta bland 20-34 åringar, det vill säga de som är födda mellan åren 1983 och 1997. I den åldersgruppen flyttade drygt var fjärde person. För kvinnor födda åren 1993 till 1997 var det särskilt vanligt. Drygt 30 procent av dem bytte adress under året.

Även i förskoleåldern är det många som flyttar. Av de som är födda under 2016 och 2017 flyttade 16 procent under 2017.

När vi har passerat pensionsåldern avtar benägenheten att flytta successivt och det blir allt ovanligare att packa flyttkartongerna. Då har man i regel kommit upp i ganska många flyttningar per person totalt. Genomsnittssvensken flyttar 11 gånger under sin livstid.

Antal flyttar inom Sverige efter ålder 2017

Typ av flyttning0-4 år5-9 år10-14 år15-19 år20-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60-64 år65-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85-89 år90-94 år95-99 år100+ år
Totalt115 91075 56056 43990 052250 318248 283160 102105 32374 59760 71054 54238 87631 19025 29021 53115 07612 27111 1007 0332 158173

När vi diskuterar olika åldersgrupper så är det åldern den 31 december 2017 som jämförs.

De flesta flyttar inom samma kommun

Närmare två tredjedelar av alla flyttar innebär bostadsbyte inom en kommun. Den som flyttar kan ofta fortsätta arbeta på samma arbetsplats eller gå i samma skola. Detta gäller även många flyttar mellan kommuner inom ett län, särskilt i storstadsregionerna där det finns många kommuner på en liten yta.

Flyttar över en länsgräns innebär däremot i många fall ett uppbrott, det vill säga att man förutom att byta bostad även byter jobb eller skola.

Under 2017 gjordes 236 816 flyttningar över en länsgräns. Nästan hälften gjordes av personer i åldersgruppen 18-29 år. Om man utökar åldersintervallet till 18-39 år stod gruppen för drygt två av tre flyttar som totalt gjordes över länsgränserna.

Antal flyttar inom Sverige efter typ 2017

KönInom fastighetMellan fastigheter inom distriktMellan distrikt inom kommunMellan kommuner inom länÖver länsgränsTotalt
Antal56 201422 180443 164298 173236 8161 456 534