Till innehåll på sidan

NU VÄNTAS BEFOLKNINGEN ÖKA SNABBT

I januari 2017 blev vi fler än 10 miljoner invånare. Om knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha ökat med 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva miljoner. År 2060 kommer vi vara nästan 13 miljoner i Sverige, enligt befolkningsprognosen som SCB:s statistiker har tagit fram. De närmaste åren väntas folkmängden öka med drygt 1 procent per år. Det är historiskt sett en hög nivå.

En befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. För att få fram siffran gör vi en uppskattning av hur många som kommer att födas och dö, och hur många som kommer att invandra till och utvandra från Sverige.

Prognos folkmängd 2017–2060

Aktuell prognos över folkmängden, 2017–2060. Folkmängd 31 december efter år.
Visa stödlinjer
ÅrPrognos
201710 118 996
201810 221 084
201910 324 664
202010 430 674
202110 546 348
202210 658 229
202310 764 312
202410 864 811
202510 959 422
202611 045 878
202711 127 143
202811 203 681
202911 275 814
203011 344 022
203111 408 984
203211 470 751
203311 529 733
203411 586 364
203511 641 027
203611 694 202
203711 746 186
203811 797 237
203911 847 623
204011 897 578
204111 947 328
204211 996 966
204312 046 583
204412 096 189
204512 145 946
204612 195 747
204712 245 615
204812 295 504
204912 345 254
205012 394 893
205112 444 212
205212 493 114
205312 541 426
205412 589 054
205512 635 976
205612 682 014
205712 727 220
205812 771 623
205912 815 317
206012 858 488

Enligt SCB:s befolkningsprognos växer Sveriges folkmängd med 100 000 personer per år just nu. Det är en hög ökningstakt om man ser tillbaka i historien. De senaste åren har befolkningen vuxit allt snabbare.

1969 hade Sverige åtta miljoner invånare. Under 2004 blev vi nio miljoner. Det tog alltså 35 år för befolkningen att öka med en miljon. Att nå nivån 10 miljoner invånare tog oss 13 år. Det skedde i januari 2017. Nästa gräns, 11 miljoner, nås 2026. Det är bara nio år senare. En ökning på en miljon har aldrig tidigare skett så fort. Därefter väntas befolkningen öka långsammare.

Hög invandring ökar befolkningen

Just nu är invandringen till Sverige hög, mycket högre än utvandringen. Så kommer det också att vara de närmaste åren, främst på grund av att inbördeskriget i Syrien leder till att många söker skydd i Sverige. Men svenska myndigheter tror att oroligheterna i Syrien kommer att minska om några år, och det innebär att färre behöver fly. Enligt SCB:s prognos kommer invandringen därför inte vara lika stor i framtiden som i dag.

Det är alltid svårt att göra en prognos för hur invandringen kommer att se ut i framtiden. Situationen i omvärlden där krig och konflikter gör att många människor är i behov av att söka skydd i andra länder blir det ännu svårare att förutse invandringen. Både antalet som söker asyl i Sverige och antalet som får uppehållstillstånd påverkas av politiska beslut. Det kan handla om beslut som fattas i Sverige såväl som i andra länder och på EU-nivå.

Det är inte bara asylsökande som invandrar till Sverige. Många som kommer hit är anhöriga, till såväl asylsökande som till andra. Andra skäl för att invandra är att arbeta eller studera i Sverige. Många svenskar som tidigare utvandrat återvänder till landet. De räknas också som invandrare i statistiken.

Fler utvandrar när det är svårt att få jobb

Även utvandringen varierar och är svår att uppskatta. Bland annat beror den på arbetsmarknaden. När det är dåliga tider i Sverige söker sig fler utomlands för att jobba, och när det är lättare att få jobb i Sverige stannar fler kvar. När invandringen ökar leder det ofta till att utvandringen ökar. Det beror på att utvandringen till stor del består av personer som tidigare invandrat till Sverige och flyttar utomlands igen efter en tid.

Grafik som visar befolkningsutvecklingen och befolkningsprognosen fram till år 2060

När vi gör befolkningsprognoser är just in- och utvandringen till Sverige svårast att beräkna. Det beror på att vi vet väldigt lite om hur världen kommer att se ut i framtiden och vilka behov och möjligheter människor kommer att ha att röra sig mellan länder.

Det föds fler än det dör

Ett annat skäl till att befolkningen kommer att öka i Sverige är att det föds fler än det dör varje år. Det beror bland annat på att är många som är i den ålder då det är vanligt att få barn.

Endast folkbokförda räknas in

Prognosen (befolknings­fram­skrivningen) bygger på dem som är folkbok­förda i Sverige. Personer som söker asyl är inte folkbok­förda. Det blir de först då de fått ett uppehålls­tillstånd och kan folkbok­föra sig i Sverige.

Människor lever också längre för varje år som går. Det innebär att andelen äldre ökar. Det kan man se om man jämför befolkningspyramiderna nedan. 2016 var nästan var femte person över 65 år. Den gruppen blir ännu större 2060. Då kommer var fjärde invånare i Sverige att vara över 65 år.

Befolkningspyramid 2017

Grafik som beskriver befolkningens åldrar 2017.

Befolkningspyramid 2060

Befolkningspyramid som beskriver befolkningens åldrar 2016

Fakta: Vad är en befolkningspyramid?

Befolkningspyramiden består av två delar, en högerdel som visar hur många kvinnor det finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt, och en vänsterdel som på samma sätt visar hur många män det finns.

Hur befolkningspyramiden ser ut för ett visst år beror till stor del på hur många som föddes under olika år tillbaka i tiden. Även hur länge vi lever och hur många som har invandrat och utvandrat påverkar pyramidens utseende.

Andelen födda utomlands ökar

En annan tydlig förändring i befolkningen är att det blir allt vanligare att människor i Sverige är födda utomlands. År 2016 var 18 procent födda i ett annat land. Den siffran kommer att öka till 22 procent år 2060.

De utlandsfödda ökar särskilt i åldersgruppen 20–64 år, som är ute på arbetsmarknaden i hög utsträckning, och bland de äldsta.

Andelen 25–64-åringar som är utrikes födda kommer att öka från 23 procent till 28 procent under perioden fram till 2060. Samtidigt kommer andelen utrikes födda personer som är över 80 år gamla att öka från 12 procent till 25 procent.

Fakta: Vad används befolkningsprognoserna till?

Befolkningsprognosen används för att planera samhället. Till exempel kan landets politiker och andra beslutsfattare få reda på hur mycket skatt som kommer in till staten och kommunerna i framtiden, hur stora pensionerna blir och hur mycket service som behövs jämfört med idag. Det kan till exempel handla om var det kommer att behövas fler sjukhus, skolor och äldreomsorg.

SCB:s prognoser över den framtida befolkningen

För att göra en befolkningsprognos utgår man från dagens befolkning. Sedan lägger man till de som föds och invandrar och drar ifrån de som utvandrar och dör. Sist men inte minst tar man hänsyn till att alla blir ett år äldre för varje år som går.

För att räkna ut hur många som kommer att födas tittar SCB på hur många barn kvinnor i olika åldrar har fått de senaste åren. När vi ska beräkna hur många som kommer att dö framöver tittar vi på samma sätt på hur dödligheten sett ut och förändrats i olika åldrar den senaste tiden. Sedan gör vi en bedömning av hur det kommer att utvecklas i framtiden.

Invandringen är svårast att förutse eftersom krig och oroligheter som blossar upp plötsligt i världen kan leda till att antalet människor som söker skydd i Sverige ökar snabbt. Utvandringen påverkas inte lika mycket, men om fler invandrar innebär det vanligtvis att fler lämnar landet.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Prognosen för hela riket:
Befolkningsframskrivningen 2016–2110, SCB 2016
Sveriges framtida befolkning 2016–2060 (pdf) (1,0 MB)