Till innehåll på sidan

NU VÄNTAS BEFOLKNINGEN ÖKA SNABBT

I januari 2017 blev vi fler än 10 miljoner invånare. Om tio år, 2028, beräknas folkmängden ha ökat med 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva miljoner. År 2070 kommer vi vara nästan 13 miljoner i Sverige, enligt befolkningsprognosen som SCB:s statistiker har tagit fram.

En befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. För att få fram siffran gör vi en uppskattning av hur många som kommer att födas och dö, och hur många som kommer att invandra till och utvandra från Sverige.

Prognos folkmängd 2018–2070

Aktuell framskrivning för folkmängden, 2018–2070. Folkmängd 31 december efter år.
Visa stödlinjer
ÅrAktuell framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec efter år
201810 225 145
201910 322 201
202010 421 344
202110 520 066
202210 612 107
202310 700 277
202410 782 450
202510 859 063
202610 930 316
202710 997 082
202811 059 866
202911 118 242
203011 172 645
203111 223 572
203211 271 347
203311 316 526
203411 359 594
203511 400 957
203611 441 096
203711 480 402
203811 519 105
203911 557 444
204011 595 653
204111 634 163
204211 673 035
204311 712 356
204411 752 139
204511 792 362
204611 832 935
204711 873 804
204811 914 923
204911 956 196
205011 997 562
205112 038 992
205212 080 476
205312 121 892
205412 163 207
205512 204 366
205612 245 378
205712 286 213
205812 326 887
205912 367 438
206012 407 892
206112 448 335
206212 488 900
206312 529 768
206412 570 972
206512 612 646
206612 654 847
206712 697 606
206812 740 991
206912 784 940
207012 829 417

Enligt SCB:s befolkningsprognos växer Sveriges folkmängd med 100 000 personer per år just nu. Det är en hög ökningstakt om man ser tillbaka i historien. De senaste åren har befolkningen vuxit allt snabbare.

1969 hade Sverige åtta miljoner invånare. Under 2004 blev vi nio miljoner. Det tog alltså 35 år för befolkningen att öka med en miljon. Att nå nivån 10 miljoner invånare tog oss 13 år. Det skedde i januari 2017. Nästa gräns, 11 miljoner, nås 2028. Det är bara elva år senare. En ökning på en miljon har aldrig tidigare skett så fort. Därefter väntas befolkningen öka långsammare.

Hög invandring ökar befolkningen

Just nu är invandringen till Sverige hög, mycket högre än utvandringen. Så kommer det också att vara de närmaste åren, främst på grund av att inbördeskriget i Syrien leder till att många söker skydd i Sverige. Men svenska myndigheter tror att oroligheterna i Syrien kommer att minska om några år, och det innebär att färre behöver fly. Enligt SCB:s framskrivning kommer invandringen därför inte vara lika stor i framtiden som i dag.

Det är alltid svårt att göra en prognos för hur invandringen kommer att se ut i framtiden. Situationen i omvärlden där krig och konflikter gör att många människor är i behov av att söka skydd i andra länder blir det ännu svårare att förutse invandringen. Både antalet som söker asyl i Sverige och antalet som får uppehållstillstånd påverkas av politiska beslut. Det kan handla om beslut som fattas i Sverige såväl som i andra länder och på EU-nivå.

Det är inte bara asylsökande som invandrar till Sverige. Många som kommer hit är anhöriga, till såväl asylsökande som till andra. Andra skäl för att invandra är att arbeta eller studera i Sverige. Många svenskar som tidigare utvandrat återvänder till landet. De räknas också som invandrare i statistiken.

Fler utvandrar när det är svårt att få jobb

Även utvandringen varierar och är svår att uppskatta. Bland annat beror den på arbetsmarknaden. När det är dåliga tider i Sverige söker sig fler utomlands för att jobba, och när det är lättare att få jobb i Sverige stannar fler kvar. När invandringen ökar leder det ofta till att utvandringen ökar. Det beror på att utvandringen till stor del består av personer som tidigare invandrat till Sverige och flyttar utomlands igen efter en tid.

Diagram/infografik: Befolkningsprognos 2018-2070

När vi gör befolkningsprognoser är just in- och utvandringen till Sverige svårast att beräkna. Det beror på att vi vet väldigt lite om hur världen kommer att se ut i framtiden och vilka behov och möjligheter människor kommer att ha att röra sig mellan länder.

Det föds fler än det dör

Ett annat skäl till att befolkningen kommer att öka i Sverige är att det föds fler än det dör varje år. Det beror bland annat på att det är många som är i den ålder då det är vanligt att få barn.

Endast folkbokförda räknas in

Prognosen (befolknings­fram­skrivningen) bygger på dem som är folkbok­förda i Sverige. Personer som söker asyl är inte folkbok­förda. Det blir de först då de fått ett uppehålls­tillstånd och kan folkbok­föra sig i Sverige.

Människor lever också längre för varje år som går. Det innebär att andelen äldre ökar. Det kan man se om man jämför befolkningspyramiderna nedan. 2017 var nästan var femte person över 65 år. Den gruppen blir ännu större 2070. Då kommer var fjärde invånare i Sverige att vara över 65 år.

Befolkningspyramid 2017

Diagram/infografik: Befolkningspyramid 2017

Befolkningspyramid 2070

Diagram/infografik: Befolkningspyramid 2070

Fakta: Vad är en befolkningspyramid?

Befolkningspyramiden består av två delar, en vänsterdel som visar hur många kvinnor det finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt, och en högerdel som på samma sätt visar hur många män det finns.

Hur befolkningspyramiden ser ut för ett visst år beror till stor del på hur många som föddes under olika år tillbaka i tiden. Även hur länge vi lever och hur många som har invandrat och utvandrat påverkar pyramidens utseende.

Andelen födda utomlands ökar

En annan tydlig förändring i befolkningen är att det blir allt vanligare att människor i Sverige är födda utomlands. År 2017 var 19 procent födda i ett annat land. Den siffran kommer att öka till 22 procent år 2070.
De utlandsfödda ökar särskilt i åldersgruppen 20-64 år, som är ute på arbetsmarknaden i hög utsträckning, och bland de äldsta.
Andelen 20-64-åringar som är utrikes födda kommer att öka från 23 procent till 25 procent till 30 procent på 2030-talet för att vara 25 procent år 2070. Samtidigt kommer andelen utrikes födda personer som är över 80 år gamla att öka från 13 procent till 29 procent.

Fakta: Vad används befolkningsprognoserna till?

Befolkningsprognosen används för att planera samhället. Till exempel kan landets politiker och andra beslutsfattare få reda på hur mycket skatt som kommer in till staten och kommunerna i framtiden, hur stora pensionerna blir och hur mycket service som behövs jämfört med idag. Det kan till exempel handla om var det kommer att behövas fler sjukhus, skolor och äldreomsorg.

SCB:s prognoser över den framtida befolkningen

För att göra en befolkningsprognos utgår man från dagens befolkning. Sedan lägger man till de som föds och invandrar och drar ifrån de som utvandrar och dör. Sist men inte minst tar man hänsyn till att alla blir ett år äldre för varje år som går.

För att räkna ut hur många som kommer att födas tittar SCB på hur många barn kvinnor i olika åldrar har fått de senaste åren. När vi ska beräkna hur många som kommer att dö framöver tittar vi på samma sätt på hur dödligheten sett ut och förändrats i olika åldrar den senaste tiden. Sedan gör vi en bedömning av hur det kommer att utvecklas i framtiden.

Invandringen är svårast att förutse eftersom krig och oroligheter som blossar upp plötsligt i världen kan leda till att antalet människor som söker skydd i Sverige ökar snabbt. Utvandringen påverkas inte lika mycket, men om fler invandrar innebär det vanligtvis att fler lämnar landet.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Befolkningsprognosen för Sverige i rapportform:
Sveriges framtida befolkning 2018–2070 (pdf) (1,0 MB)