Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Hushåll i Sverige

Senast uppdaterad: 2019-03-22

Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i 4,7 miljoner hushåll. Drygt 1,8 miljoner av dessa består av en person, eller ensamstående utan barn som det heter i statistiken. Övriga bor tillsammans med andra, som sammanboende med eller utan barn, ensamstående med barn eller i ett övrigt hushåll.

Hushåll i Sverige

31 dec 2018

4 657 395

Statistiken för hushåll i Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad. I hushållsstatistiken finns tre huvudtyper:

  • Ensam­stående
  • Samman­boende. Här ingår personer som lever tillsammans som gifta, i registrerat partnerskap eller i ett samboförhållande
  • Övriga hushåll. Här ingår alla andra hushåll där minst en person i bostaden saknar nära relationer till någon annan i hushållet. Personen är varken barn eller förälder, eller har en parrelation, i hushållet. Här hittar vi till exempel hushåll med tregenerationsboenden, inneboende, kompisboenden och kollektiv.

De olika typerna av hushåll delas sedan in i tre under­grupper:

  • Hushåll utan barn
  • Hushåll med barn i åldern 0–24 år
  • Hushåll med barn där yngsta barnet är 25 år eller äldre. I hushållsstatistiken räknas en person som barn, oavsett ålder, om personen bor i ett hushåll till­sammans med minst en av sina föräldrar. Det gäller dock inte om det vuxna barnet själv har barn i samma hushåll.

Sammanlagt finns det alltså nio olika hushållstyper. Hur vanliga de olika typerna är kan vi se i diagrammet. Vanligast är ensamstående utan barn, följt av sammanboende utan barn och sammanboende med barn.

Antal hushåll efter hushållstyp 2018

ÅrEnsamstående utan barnEnsamstående med barn 0-24 årEnsamstående med barn 25+ årSammanboende utan barnSammanboende med barn 0-24 årSammanboende med barn 25+ årÖvriga hushåll utan barnÖvriga hushåll med barn 0-24 årÖvriga hushåll med barn 25+ år
20181 839 986275 17255 8101 121 967973 46668 224178 148135 7028 920

Men om man tittar på antal personer per hushållstyp så ser mönstret annorlunda ut. Flest personer tillhör hushållstypen sammanboende med barn 0–24 år. Det var 3 833 581 personer eller 37 procent av alla i befolkningen som var sammanboende med barn 0-24 år. Många tillhör även hushållstypen sammanboende utan barn. Totalt var det 2 243 934 personer som är gifta eller sambopar utan barn i hushållet, eller 22 procent av befolkningen.

Antalet personer som levde ensamma (ensamstående utan barn) var totalt 1 839 986, eller 18 procent av befolkningen. Av de som levde i ensamhushåll var 49 procent män och 51 procent kvinnor.

Antal personer i olika hushållstyper 2018

ÅrEnsamstående utan barnEnsamstående med barn 0-24 årEnsamstående med barn 25+ årSammanboende utan barnSammanboende med barn 0-24 årSammanboende med barn 25+ årÖvriga hushåll utan barnÖvriga hushåll med barn 0-24 årÖvriga hushåll med barn 25+ år
20181 839 986732 314116 2542 243 9343 833 581211 749465 092735 53736 489

Ungefär vart tredje barn med separerade föräldrar har växelvist boende. Dessa hushåll kan inte särskiljas i statistiken. Det beror på att ett barn bara får vara folkbok­förd hos den ena föräldern. Barnet räknas då som endast tillhörande det hushållet, trots att det bor på deltid i två olika hushåll.

Olika faser i livet framträder tydligt

I hushållsstatistiken kan man tydligt se människors olika faser i livet. Nästan alla barn bor till en början hos sina föräldrar och cirka 90 procent ingår då i hushållstypen sammanboende med barn och resten i ensamstående med barn. Men i takt med att barnen blir äldre händer det att föräldrarna separerar. Då ökar andelen i hushålls­typen ensam­stående med barn något, samtidigt som sammanboende med barn minskar.

Antal personer i olika hushållstyper 2018

Hushållstyp0 år1 år2 år3 år4 år5 år6 år7 år8 år9 år10 år11 år12 år13 år14 år15 år16 år17 år18 år19 år20 år21 år22 år23 år24 år25 år26 år27 år28 år29 år30 år31 år32 år33 år34 år35 år36 år37 år38 år39 år40 år41 år42 år43 år44 år45 år46 år47 år48 år49 år50 år51 år52 år53 år54 år55 år56 år57 år58 år59 år60 år61 år62 år63 år64 år65 år66 år67 år68 år69 år70 år71 år72 år73 år74 år75 år76 år77 år78 år79 år80 år81 år82 år83 år84 år85 år86 år87 år88 år89 år90 år91 år92 år93 år94 år95 år96 år97 år98 år99 år100+ år
Ensamstående utan barn00000000000000004231 1542 8649 23215 50321 60726 93331 89235 96537 49538 57437 95736 64932 83830 09226 99224 96722 94121 17019 44218 85017 87017 68416 69415 84016 04016 14016 78117 84417 57518 34318 56319 02219 22820 89323 26124 08125 25026 22625 15425 39025 39525 64126 22426 62727 24227 79627 64327 27228 55028 69928 53429 67830 66832 14632 71333 69933 41033 33231 59929 44526 86425 61026 03125 47324 04623 54222 49321 48220 69620 34819 28518 38315 97414 64512 67910 7908 9787 2115 4783 9473 1932 2061 1751 725
Ensamstående med barn 0-24 år8 4909 56911 36513 03214 94716 10217 78118 27020 09820 69421 40421 83322 53022 70823 44924 09824 33724 14824 19721 64918 34115 51213 61812 37211 5144 4844 4224 2954 3784 5184 7095 1585 5075 8396 0826 4746 9607 2278 2348 4548 6489 1699 83210 72111 42611 33212 05311 89511 43510 93810 99010 77510 2109 3768 5296 9095 8934 8024 0123 2212 6022 0691 6081 27490969248338628520418716811010275563021171413157563620000000000000
Sammanboende utan barn0000000000000000023902 5396 72411 47616 68422 24827 98931 96435 42236 98335 79332 60829 21824 52421 23117 88215 18813 10111 60710 1509 3168 7337 7857 6867 6668 2888 7909 48410 84712 46814 30316 88721 09125 89929 95934 05138 03439 44640 59842 98144 80748 76451 32054 51757 04157 73458 31561 04761 65461 60864 99067 82669 71969 65268 80667 39463 94257 75450 87642 49538 29436 18831 99227 98524 41920 51017 34714 62812 88610 5138 3656 4425 1253 5452 5941 8071 2457304402721735583
Sammanboende med barn 0-24 år91 25192 44795 45093 24393 06891 67191 58690 50593 56990 07988 24086 76885 42981 89980 68878 52175 39371 45567 96958 93148 75238 93134 08431 80130 70120 65124 48329 50736 22740 80047 35351 04856 82860 83262 65964 62467 56769 79273 73072 75271 50272 83773 62076 03379 30277 13675 86973 61268 09363 26161 13258 56853 92048 23542 03134 21527 99322 74319 08715 59612 71810 2528 0576 1824 6323 5622 7612 0611 7081 2871 03582460147239127520115710257513425231114563031000010000

I 20-årsåldern flyttar många till egen bostad, ensam eller ihop med någon, och blir då ensamstående utan barn eller sammanboende utan barn. När barnen flyttar förändras också föräldrarnas hushåll. Hushåll av typen sammanboende med barn blir färre och sammanboende utan barn eller ensamstående utan barn blir fler.

Barnen som flyttade till eget boende bildar så småningom familj och sammanboende med barn eller ensamstående med barn. Mot slutet av livet lever de flesta som sammanboende utan barn eller ensamstående utan barn.

Fakta: Hushållsstatistiken och Lägenhetsregistret

Hushållsstatistiken har tagits fram med hjälp av Lägenhetsregistret. Det gör det möjligt att presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige, även i flerbostadshus.

Tillsammans med folkbokföringen kopplar registret samman personer som är folkbokförda på samma adress.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.