Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Hushåll i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-11-02

Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i 4,6 miljoner hushåll. Hela 1,8 miljoner av dessa består av en person, eller ensamstående utan barn som det heter i statistiken. Övriga bor tillsammans med andra, som sammanboende med eller utan barn, ensamstående med barn eller i ett övrigt hushåll.

Hushåll i Sverige

31 dec 2017

4 593 508

Statistiken för hushåll i Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad. I hushållsstatistiken finns tre huvudtyper:

  • Ensam­stående
  • Samman­boende. Här ingår personer som lever tillsammans som gifta, i registrerat partnerskap eller i ett samboförhållande
  • Övriga hushåll. Här ingår alla andra hushåll där minst en person i bostaden saknar nära relationer till någon annan i hushållet. Man är varken barn eller förälder, eller har en parrelation. Här hittar vi till exempel hushåll med inne­boende, kompis­boenden och kollektiv.

De olika typerna av hushåll delas sedan in i tre under­grupper:

  • Hushåll utan barn
  • Hushåll med barn i åldern 0–24 år
  • Hushåll med barn där yngsta barnet är 25 år eller äldre. I hushållsstatistiken räknas en person som barn, oavsett ålder, om personen bor i ett hushåll till­sammans med minst en av sina föräldrar. Det gäller dock inte om det vuxna barnet själv har barn i samma hushåll.

Sammanlagt finns det alltså nio olika hushållstyper. Hur vanliga de olika typerna är kan vi se i diagrammet. Vanligast är ensamstående utan barn, följt av sammanboende utan barn och sammanboende med barn.

Antal hushåll efter hushållstyp 2017

Hushållstyp2017
Ensamstående utan barn1 800 832
Ensamstående med barn 0-24 år271 367
Ensamstående med barn 25+ år53 694
Sammanboende utan barn1 109 836
Sammanboende med barn 0-24 år967 044
Sammanboende med barn 25+ år66 801
Övriga hushåll utan barn179 218
Övriga hushåll med barn 0-24 år135 911
Övriga hushåll med barn 25+ år8 805

Men om man tittar på antal personer per hushållstyp så ser mönstret annorlunda ut. Flest personer tillhör hushållstypen samman­boende med barn 0–24 år. Det var 3 802 397 personer eller 38 procent av alla i befolkningen som var sammanboende med barn. Många tillhör även hushålls­typen samman­boende utan barn. Totalt var det 2 219 672 personer som är gifta eller sambopar utan barn i hushållet, eller 22 procent av befolkningen.

Antalet personer som levde ensamma (ensamstående utan barn) var totalt 1 800 832, eller 18 procent av befolkningen. Av de som levde i ensamhushåll var 49 procent män och 51 procent kvinnor.

Antal personer i olika hushållstyper 2017

Hushållstyp2017
Ensamstående utan barn1 800 832
Ensamstående med barn 0-24 år719 401
Ensamstående med barn 25+ år111 768
Sammanboende utan barn2 219 672
Sammanboende med barn 0-24 år3 802 397
Sammanboende med barn 25+ år207 193
Övriga hushåll utan barn468 572
Övriga hushåll med barn 0-24 år737 455
Övriga hushåll med barn 25+ år36 105

Ungefär vart tredje barn med separerade föräldrar har växelvist boende. Dessa hushåll kan inte särskiljas i statistiken. Det beror på att ett barn bara får vara folkbok­förd hos den ena föräldern. Barnet räknas då som endast tillhörande det hushållet, trots att det bor på deltid i två olika hushåll.

Olika faser i livet framträder tydligt

I hushållsstatistiken kan man tydligt se människors olika faser i livet. Nästan alla barn bor till en början hos sina föräldrar och cirka 90 procent ingår då i hushållstypen sammanboende med barn och resten i ensamstående med barn. Men i takt med att barnen blir äldre händer det att föräldrarna separerar. Då ökar andelen i hushålls­typen ensam­stående med barn något, samtidigt som sammanboende med barn minskar.

Antal personer i olika hushållstyper 2017

Hushållstyp0 år1 år2 år3 år4 år5 år6 år7 år8 år9 år10 år11 år12 år13 år14 år15 år16 år17 år18 år19 år20 år21 år22 år23 år24 år25 år26 år27 år28 år29 år30 år31 år32 år33 år34 år35 år36 år37 år38 år39 år40 år41 år42 år43 år44 år45 år46 år47 år48 år49 år50 år51 år52 år53 år54 år55 år56 år57 år58 år59 år60 år61 år62 år63 år64 år65 år66 år67 år68 år69 år70 år71 år72 år73 år74 år75 år76 år77 år78 år79 år80 år81 år82 år83 år84 år85 år86 år87 år88 år89 år90 år91 år92 år93 år94 år95 år96 år97 år98 år99 år100+ år
Ensamstående utan barn00000000000000009531 7633 9387 51514 16721 35527 58133 19735 42337 32737 86336 91633 55530 82927 69525 74023 50521 48919 82519 01217 97117 71316 68215 74815 75015 98016 37117 33017 15117 66417 97118 30918 47620 13322 04623 15924 10125 00924 11524 28424 56424 56125 34525 72726 36826 90226 87126 60127 74727 96728 05729 17230 17931 53632 19433 06232 91032 80631 05528 92126 50425 36925 82725 30024 05223 64822 65221 88421 16521 15620 36619 73817 53716 38914 45512 65610 8128 8737 0145 2414 3113 1591 7281 0881 752
Ensamstående med barn 0-24 år8 6879 44311 13213 11814 45416 07816 78518 59919 16319 89520 39421 04821 30922 01022 54422 93723 00724 00223 27821 31318 48516 01414 47713 34311 8834 7874 4934 3664 2564 3234 6584 9905 2765 4795 8336 2796 6257 4777 7127 9698 5499 13410 01610 82510 88911 73811 66511 41011 07311 26711 33010 93410 2389 4157 7466 6875 5504 7633 8923 1742 6232 0381 6251 182946656509342259230189148116886938232521912117537310000000000000
Sammanboende utan barn0000000000000000103742 4196 67111 72617 31523 32928 38232 97335 59936 05533 47630 87226 66223 35420 06216 90314 47612 72011 08810 0499 1638 0857 8497 6178 0258 4498 8699 88311 05912 43114 72918 19822 53926 11130 01734 01835 43636 95139 60441 78845 85448 71452 32155 25256 35057 32260 28461 41961 64465 29968 50670 71370 77870 41169 17765 97159 86752 92244 50340 25638 36334 24630 24826 73122 86719 54916 81915 10012 52410 1908 0216 6004 7323 5072 5501 8191 1647024773071227668
Sammanboende med barn 0-24 år90 06394 85593 09793 19191 56091 28790 14893 33189 90188 04586 48885 33881 85080 74078 93675 57871 76870 17565 62859 16348 58041 34537 05034 18632 60522 00225 59430 52734 39240 48144 52150 71055 33258 11560 89564 53667 20771 92871 38370 63872 20073 53376 31579 76777 77077 05675 41770 48766 09564 75663 12158 71253 33147 35939 00132 47826 80522 86319 00815 71913 00310 1857 9885 9414 6813 6062 7002 1961 6401 3201 058772596495327268208134756857312618138580510010100000

I 20-årsåldern flyttar många till egen bostad, ensam eller ihop med någon, och blir då ensamstående utan barn eller sammanboende utan barn. När barnen flyttar förändras också föräldrarnas hushåll. Hushåll av typen sammanboende med barn blir färre och sammanboende utan barn eller ensamstående utan barn blir fler.

Barnen som flyttade till eget boende bildar så småningom familj och sammanboende med barn eller ensamstående med barn. Mot slutet av livet lever de flesta som sammanboende utan barn eller ensamstående utan barn.

Fakta: Hushållsstatistiken och Lägenhetsregistret

Hushållsstatistiken har tagits fram med hjälp av Lägenhetsregistret. Det gör det möjligt att presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige, även i flerbostadshus.

Tillsammans med folkbokföringen kopplar registret samman personer som är folkbokförda på samma adress.