Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Invandring till Sverige

Senast uppdaterad: 2021-12-28

Invandringen låg i början av 2000-talet på en jämn nivå, men från och med 2006 började den öka. År 2016 var den totala invandringen den högsta någonsin. Sedan dess har invandringen minskat, och under 2020 var invandringen den lägsta sedan 2005.

Invandring till Sverige

2020

82 518

personer

Invandrade kvinnor

2020

39 748

Invandrade män

2020

42 770

Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring.

Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Under åren 2014-2018 var personer födda i Syrien den vanligaste invandringsgruppen. De senaste två åren är det vanligast att personer födda i Sverige invandrar. Det vill säga personer som tidigare utvandrat och sedan återinvandrar till landet. 

Pandemin under 2020 har påverkat personers möjlighet att flytta mellan länder och invandringen under 2020 var det lägsta sedan 2005. 

Alla som flyttar hit och blir folkbokförda räknas in i statistiken om invandring.

 

Antal invandrade per år från år 2000

Kön20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Män30 65032 63831 84030 78633 44350 71053 62852 46052 98252 63850 82453 38660 42669 11373 59991 14677 86570 44861 72642 770
Kvinnor30 14531 44931 95531 24231 78645 04045 85748 71149 29846 16345 64349 67355 41957 85360 64171 85966 62462 15454 07939 748
Totalt60 79564 08763 79562 02865 22995 75099 485101 171102 28098 80196 467103 059115 845126 966134 240163 005144 489132 602115 80582 518

Antalet asylsökande påverkar invandringen

Ett stort antal asylsökande ett år leder ofta till att invandringen ökar året därpå. Det beror på att asylsökande räknas som invandrade först när de har fått uppehållstillstånd och folkbokfört sig i Sverige.

Under 2015 hade Sverige det högsta antalet asylsökande någonsin. Det var också därför den totala invandringen nådde en rekordnivå 2016. Då invandrade över 163 000 personer.

Eftersom många asylsökande fick vänta länge på beslut om att få stanna låg invandringen även 2017 på en hög nivå. Effekten började klinga av 2018.

Invandringen bidrar mest till folkökningen

Invandringen är det som bidrar mest till folkökningen just nu.
65 procent av folkökningen under 2020 berodde på att fler personer invandrade än utvandrade. Resten berodde på att det föddes fler än det dog.

Vilka är de största invandrargrupperna?

Bland dem som invandrar finns personer som är födda i Sverige och återvänder efter en tid utomlands. År 2019-2020 var det den största invandrargruppen. 

Bland de tio vanligaste födelseländerna för invandrade 2020, är det personer födda i Afghanistan som har minskat mest jämfört med 2019. Det är endast en av dessa grupper som ökat mellan 2019 och 2020, personer födda i Storbritannien och Nordirland, och ökningen var väldigt marginell, 0,6 procent. 

Fler män än kvinnor invandrade

Under början av 2000-talet invandrade ungefär lika många kvinnor som män. Men sedan 2005 har fler män invandrat, och skillnaden var som störst 2016, då 56 procent var män och 44 procent var kvinnor. Under 2020 var andelen män 52 procent och andelen kvinnor 48 procent.

Av de tio vanligaste invandringsländerna 2020 hade Polen samt Storbritannien och Nordirland störst andel män med 62 procent. Därefter kom Pakistan med 60 procent. Störst andel kvinnor fanns bland invandrade födda i Tyskland med 54 procent. Därefter kom Syrien med 52 procent.

Vanligaste födelseländerna bland personer som invandrade 2020

FödelselandKvinnorMänTotalt
Sverige5 7375 92311 660
Indien1 7542 3074 061
Syrien1 7231 5703 293
Polen9511 5792 530
Pakistan9651 4762 441
Tyskland1 2991 0942 393
Irak1 0421 2292 271
Afghanistan9991 2712 270
Storbritannien och Nordirland7991 2852 084
Iran1 0101 0722 082