Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Invandring till Sverige

Senast uppdaterad: 2020-08-31

Alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda räknas in i statistiken om invandring. Under 2000-talet har invandringen ökat mycket. I början av perioden invandrade runt 60 000 personer per år. År 2016 var den totala invandringen till Sverige den högsta någonsin, då över 163 000 invandrade. Sedan dess har invandringen minskat och under 2019 var det 116 000 personer som invandrade till Sverige.

Invandring till Sverige

2019

115 805

personer

Invandrade kvinnor

2019

54 079

Invandrade män

2019

61 726

Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Sedan 2012 har framför allt antalet asylsökande från Syrien ökat kraftigt.

Antal invandrade per år från år 2000

Kön20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Män29 46530 65032 63831 84030 78633 44350 71053 62852 46052 98252 63850 82453 38660 42669 11373 59991 14677 86570 44861 726
Kvinnor29 19430 14531 44931 95531 24231 78645 04045 85748 71149 29846 16345 64349 67355 41957 85360 64171 85966 62462 15454 079
Totalt58 65960 79564 08763 79562 02865 22995 75099 485101 171102 28098 80196 467103 059115 845126 966134 240163 005144 489132 602115 805

Invandringen slog rekord 2016

Ett stort antal asylsökande ett år leder ofta till att invandringen ökar året därpå. Det beror på att asylsökande räknas som invandrade först när de har fått uppehållstillstånd och folkbokfört sig i Sverige. Under 2015 hade Sverige det högsta antalet asylsökande någonsin, vilket ledde till att invandringen slog rekord 2016.

Även statistiken för 2017 påverkades av det stora antalet asylsökande 2015, eftersom många fick vänta länge på beslut om att få stanna i Sverige. En effekt som klingar av under 2018. Även under 2019 minskar invandringen och hamnar på en nivå motsvarande hur det såg ut 2013.

Bidrar mest till Sveriges folkökning

Invandringen är det som bidrar mest till Sveriges folkökning just nu, 70 procent av folkökningen under 2019 beror på att fler personer invandrade än utvandrade. Resten beror på att det föddes fler än det dog.

Alla som flyttar till Sverige räknas in i statistiken för invandring. Det betyder att det bland invandrarna finns personer som är födda i Sverige och återvänder efter en tid utomlands.

Fakta: Vem räknas som invandrare?

I statistiken för invandring räknas alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda. För att bli folkbokförd ska man ha för avsikt och rätt att stanna i Sverige i minst tolv månader. Reglerna för olika grupper av invandrare skiljer sig åt:

  • Nordiska medborgare kan fritt invandra till Sverige.
  • EU-medborgare utanför Norden behöver söka något som kallas uppehållsrätt för att få vistats i landet i mer än tre månader.
  • Övriga länders medborgare behöver ett uppehållstillstånd som utfärdas av Migrationsverket.

Sverigefödda åter största invandrargruppen

Bland de som invandrade under förra året var 191 födelseländer representerade. Under åren 2013-2018 var den största gruppen personer födda i Syrien och den näst största invandrargruppen personer födda i Sverige. Under 2019 var återvändande personer födda i Sverige den största invandrargruppen.

Bland de tio vanligaste födelseländerna för de som invandrade 2019 så är det personer födda i Syrien och Irak som har minskat mest jämfört med 2018, en minskning med 57 respektive 26 procent. Den grupp som ökat mest är personer födda i Pakistan. År 2019 invandrade drygt 3 200 personer födda i Pakistan, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2018.

Fler män än kvinnor invandrade

Under början av 2000-talet invandrade ungefär lika många kvinnor som män. Men sedan 2005 har fler män invandrat, och skillnaden har ökat de senaste åren. Under 2016 var skillnaden som störst, då 56 procent var män och 44 procent var kvinnor. Under 2019 var andelen kvinnor 47 procent och andelen män var 53 procent.

Av de tio största invandringsländerna 2019 hade Afghanistan störst andel män med 75 procent. Därefter kom Polen med 62 procent. Störst andel kvinnor fanns bland invandrade födda i Syrien med 53 procent. Därefter kom Kina och Eritrea båda med 51 procent.

Vanligaste födelseländerna bland personer som invandrade 2019

FödelselandKvinnorMänTotalt
Sverige5 6736 28211 955
Indien3 1954 1947 389
Afghanistan1 7325 1136 845
Syrien3 2672 8616 128
Irak1 6701 9313 601
Iran1 6291 8563 485
Eritrea1 7621 6843 446
Pakistan1 3941 8313 225
Polen1 2231 9543 177
Kina1 4961 4382 934

 

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.