Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges befolkning

Senast uppdaterad: 2018-11-06

I början av 2017 passerade Sveriges folkmängd 10 miljoner invånare. Det innebär att vi sedan 2000-talets början har blivit 1,2 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med cirka 14 procent. Folkökningen beror både på att det har fötts fler än det har dött, och på att fler har invandrat än utvandrat. Att fler har invandrat är det som bidragit mest till folkökningen under 2000-talet.

Befolkningen i Sverige

31 december 2017

10 120 242

Förändring under året +125 089 personer

Kvinnor i befolkningen

31 december 2017

5 037 580

Förändring under året +55 774 kvinnor

Män i befolkningen

31 december 2017

5 082 662

Förändring under året +69 513 män

Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Under 2000-talet har befolkningen vuxit och vi har passerat två miljongränser. I augusti 2004 blev vi 9 miljoner i Sverige, och i januari 2017 passerade vi 10 miljoner. Under 2017 ökade Sveriges befolkning med totalt 1,2 procent.

Hur snabbt befolkningen växer påverkas av hur många som föds och dör, och hur många som invandrar och utvandrar. Sedan 1968 har invandringsöverskottet bidragit mest till folkökningen de flesta år. Invandringsöverskottet innebär att fler invandrar än utvandrar.

Under sju enskilda år har födelseöverskottet – att fler föds än det dör – varit det största skälet till folkökningen. Men sedan 1993 har invandringsöverskottet stått för en större del. Under 2017 var invandringsöverskottet närmare 99 000 personer och födelseöverskottet drygt 23 000. Det innebär att invandringen stod för cirka 80 procent av folkökningen under 2017.

Födda, döda, invandringar och utvandringar per år från år 2000

Tabellinnehåll200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Födda90 44191 46695 81599 157100 928101 346105 913107 421109 301111 801115 641111 770113 177113 593114 907114 870117 425115 416
Döda93 46193 75295 00992 96190 53291 71091 17791 72991 44990 08090 48789 93891 93890 40288 97690 90790 98291 972
Invandringar58 65960 79564 08763 79562 02865 22995 75099 485101 171102 28098 80196 467103 059115 845126 966134 240163 005144 489
Utvandringar34 09132 14133 00935 02336 58638 11844 90845 41845 29439 24048 85351 17951 74750 71551 23755 83045 87845 620

Stor invandring från Syrien

Invandringen har ökat under 2000-talet. År 2016 var den totala invandringen till Sverige den högsta någonsin. Då invandrade över 163 000 personer. Siffran minskade till drygt 144 000 personer under 2017. De senaste årens ökande invandring beror framför allt på att allt fler personer från krigsdrabbade länder kommit hit för att söka asyl. Om de sedan fått uppehållstillstånd har de räknats som invandrade till Sverige. Drygt 15 procent av dem som invandrade till Sverige 2017 är födda i Syrien där det råder inbördeskrig.

Många utvandrare återvänder till födelselandet

Den som lämnar Sverige för att bosätta sig i ett annat land i minst tolv månader räknas som utvandrad i statistiken. Utvandringen har haft en ökande trend under 2000-talet.

De flesta som utvandrar är födda utomlands och har tidigare invandrat till Sverige. Under 2017 utvandrade närmare 46 000 personer från Sverige och nästan 29 000 av dem var födda utanför Sverige. Men det är också vanligt att personer som är födda i Sverige utvandrar. Närmare 17 000 svenskfödda lämnade landet under 2017.

115 000 barn föds varje år i Sverige

Hur många barn som föds beror till stor del på hur många kvinnor i befolkningen som är i barnafödande ålder. Det gör också att det blir toppar och dalar i barnafödandet med 20-30 års mellanrum. Just nu befinner sig Sverige i en sådan topp. De senaste fem åren har det fötts runt 115 000 barn per år, med en topp 2016 då det föddes över 117 000 barn. Det är cirka 25 000 fler än i början av 2000-talet.

90 000 dör varje år i Sverige

Antalet döda under ett år beror till stor del på hur många personer det finns i de äldsta åldersgrupperna.

Under 2000-talet har ungefär 90 000 personer dött varje år. År 2014 hade vi det lägsta antalet döda för ett enskilt år sedan 1977. Då dog färre än 89 000 personer. Det beror på att få personer är födda på 1920-talet och att det därför finns få riktigt gamla personer. Samtidigt har medellivslängden ökat. Efter 2014 har dödstalen vänt uppåt igen.

Männen passerade kvinnorna

En annan milstolpe som passerades under 2000-talet var att männen för första gången blev fler än kvinnorna i befolkningen. Det inträffade i mars 2015. Främst beror det på att skillnaden i medellivslängd mellan män och kvinnor minskar. Könsfördelningen i befolkningen påverkas också att det – framför allt på senare år – är fler män än kvinnor som har invandrat till Sverige.

Männens medellivslängd är dock fortfarande lägre än kvinnornas och därför finns det fler kvinnor i de äldsta åldrarna. År 2017 var männens medellivslängd 80,7 år, jämfört med kvinnornas som var 84,1 år. Exakt hur kön- och åldersfördelningen ser ut i Sverige ser du bäst i en så kallad befolkningspyramid.

Folkmängd efter kön och per år från år 2000

Kön200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Män4 392 7534 408 4454 427 1074 446 6564 466 3114 486 5504 523 5234 563 9214 603 7104 649 0144 690 2444 726 8344 765 9054 814 3574 872 2404 930 9665 013 3475 082 662
Kvinnor4 490 0394 500 6834 513 6814 529 0144 545 0814 561 2024 589 7344 619 0064 652 6374 691 6684 725 3264 756 0214 789 9884 830 5074 875 1154 920 0514 981 8065 037 580