Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges befolkningspyramid

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Befolkningspyramiden visar hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar i Sverige.

Befolkningspyramiden består av två delar: en del som visar hur många kvinnor det finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt, och en del som på samma sätt visar hur många män det finns.

Hur befolkningspyramiden ser ut för ett visst år beror på

  • hur många som föddes under olika år tidigare
  • hur länge folk lever
  • hur många som har invandrat och utvandrat.

Folkmängd efter ålder och kön 2021

ÅlderMänKvinnor
0-4 år302 380286 054
5-9 år320 980302 622
10-14 år322 770304 297
15-19 år304 562286 409
20-24 år307 170271 045
25-29 år356 091336 224
30-34 år390 393371 415
35-39 år347 980327 998
40-44 år325 890312 994
45-49 år335 412324 931
50-54 år335 990327 506
55-59 år335 589327 049
60-64 år285 661284 148
65-69 år267 652272 568
70-74 år260 832275 284
75-79 år231 607251 189
80-84 år131 553159 458
85-89 år66 971100 350
90-94 år25 54952 199
95-99 år5 23915 653
100+ år4362 226

Några av staplarna i diagrammet är särskilt långa, därför att det finns många i åldersgruppen runt 30 år i befolkningen. Det beror på att det föddes många barn i början av 1990-talet. En del beror också på att en stor andel av de som har invandrat är i denna åldersgrupp.

Fler nyfödda och många äldre på senare år

De senaste 10 åren har det fötts drygt 110 000 barn per år. Det ser man längst ner i pyramiden eftersom staplarna där är ganska långa. Det finns också många äldre, vilket syns i pyramidens övre del.

Det föds något fler pojkar än flickor. På 100 födda flickor föds det ungefär 106 pojkar.

Fler pojkar och fler äldre kvinnor

Antalet kvinnor och män i olika åldrar skiljer sig lite åt. Upp till 60 års ålder finns det något fler män än kvinnor. Det beror främst på att det föds fler pojkar än flickor. Bland de äldsta personerna är det tvärtom fler kvinnor än män. Det beror på att kvinnor lever längre. Det syns tydligt i pyramidens topp att det är fler kvinnor än män bland de allra äldsta, det vill säga de som är 95 år och äldre.

År 1750 – liten befolkning och kort livslängd

Om man jämför den senaste befolkningspyramiden med hur det såg ut i mitten av 1700-talet ser vi tydligt att den har ändrat form. Befolkningen var betydligt mindre än idag, knappt 1,8 miljoner. Det föddes visserligen många barn, men spädbarnsdödligheten var hög och det var få som levde lika länge som vi gör idag. Därför blev det snabbt färre personer och kortare staplar högre upp i åldrarna. Toppen av pyramiden är också mycket smal. 

Befolkningspyramid för 1750

År 1900 – många barn och få äldre

Sveriges befolkning har förändrats mycket under de senaste dryga hundra åren. Befolkningspyramiden från år 1900 har en bred bas och en topp som smalnar av allt eftersom. Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre.

Befolkningspyramiden år 1900

ÅlderMänKvinnor
0-4 år299 682289 445
5-9 år278 442269 371
10-14 år267 825261 545
15-19 år247 695237 515
20-24 år215 559210 048
25-29 år175 306179 998
30-34 år144 114157 592
35-39 år146 394164 127
40-44 år134 974153 591
45-49 år118 401133 069
50-54 år106 170121 519
55-59 år97 838114 111
60-64 år83 21299 064
65-69 år74 28488 516
70-74 år55 52768 587
75-79 år38 71449 428
80-84 år16 74522 901
85-89 år4 7977 829
90-94 år7571 749
95-99 år00
100+ år00

Kanske är du också intresserad av