Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utländska medborgare i Sverige

Senast uppdaterad: 2020-08-31

I slutet av 2019 var 940 580 utländska medborgare folkbokförda i Sverige. Det motsvarar cirka 9 procent av befolkningen. Under året var det 64 206 personer från knappt 160 länder som blev svenska medborgare.

Utländska medborgare i Sverige

31 december 2019

940 580

personer

Kvinnor med utländskt medborgarskap

31 december 2019

430 837

Män med utländskt medborgarskap

31 december 2019

509 743

En stor del av ökningen av antalet utländska medborgare i Sverige kan förklaras av de senaste årens stora invandring från Syrien. De syriska medborgarna var också den enskilt största gruppen som fick svenskt medborgarskap 2019, följt av personer med medborgarskap i Storbritannien och Nordirland samt statslösa. Det var 20 066 personer med syriskt medborgarskap som blev svenska medborgare 2019, en ökning med knappt 90 procent jämfört med föregående år. Att många personer med medborgarskap i Storbritannien och Nordirland blivit Svenska medborgare påverkas sannolikt av Brexit.

Bland de vanligaste medborgarskapsländerna för personer som fick svenskt medborgaskap 2019 var det en övervikt av män från Storbritannien och Nordirland, 70 procent, samt Syrien, 66 procent. Thailändska medborgare som blev svenska medborgare var däremot i hög utsträckning kvinnor, 86 procent.

Vanligaste medborgarskapsländer för personer som fick svenskt medborgarskap 2019

MedborgarskapslandKvinnorMänTotalt
Syrien7 76112 30520 066
Storbritannien och Nordirland1 3483 1474 495
Statslös1 4111 7863 197
Somalia1 5281 4242 952
Afghanistan9601 8332 793
Irak1 0751 1852 260
Eritrea9059601 865
Finland1 1086221 730
Iran7256741 399
Thailand1 1931981 391

Antalet personer som fått svenskt medborgarskap per år har ökat i takt med att invandringen har ökat. På 1980-talet skedde ungefär 20 000 medborgarskapsbyten varje år. Antalet byten under 2017 visade en rekordnotering med knappt 69 000. Under 2018 och 2019 har antalet medborgarskapsbyten minskat och varit ungefär 64 000. 

Antal personer som fått svenskt medborgarskap, per år från år 2000

År20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
200043 17335 95137 27032 75628 59939 27050 89733 43630 25429 31832 19736 32849 74649 63242 91848 24960 34368 89863 81864 206

Fler utländska medborgare än på 1970-talet

Statistiken över utländska medborgare i Sverige bygger på folkbokföringen. Drygt 80 procent av de utländska medborgarna i Sverige 2019 var födda i medborgarskapslandet, medan 9 procent var födda i Sverige.

Det är möjligt att ha dubbelt medborgarskap om det andra landets lagstiftning tillåter det. Men i vår statistik räknas bara ett medborgarskap, och det är det svenska medborgarskapet som prioriteras. Det innebär att personer med både svenskt och utländskt medborgarskap räknas som svenska medborgare i Sverige.

Antalet utländska medborgare i Sverige har mer än fördubblats sedan 1970-talet. Då var cirka 400 000 utländska medborgare registrerade i landet. I slutet av 2019 var antalet registrerade utländska medborgare 940 580. Andelen utländska medborgare i relation till hela befolkningen har under samma period vuxit från 5 procent till 9 procent.

Antal utländska medborgare per år från år 1973

År19731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
1973397 452401 158409 894418 016424 445424 357424 113421 660414 001405 475397 140390 565388 641390 840400 974421 023456 049483 704493 848499 072507 540537 441531 797526 594522 049499 931487 175477 312475 986474 099476 076481 141479 899491 996524 488562 124602 893633 292655 100667 232694 662739 435782 833851 949897 336932 266940 580

Syrien vanligaste medborgarskapslandet

Utvecklingen av antalet utländska medborgare i Sverige beror på invand­ringens storlek, men också på hur många som väljer att ta steget att bli svenska med­borgare.

Utländska medborgare efter de tio vanligaste medborgarskapsländerna 2019

MedborgarskapslandKvinnorMänTotalt
Syrien50 92965 443116 372
Polen24 64030 90455 544
Afghanistan16 05633 53649 592
Finland28 27220 44348 715
Eritrea18 74924 24742 996
Norge17 77116 68234 453
Somalia15 49415 41530 909
Danmark12 85417 39430 248
Tyskland14 66814 83729 505
Indien11 03515 98427 019

År 2019 var det vanligaste medborgarskapslandet bland de utländska medborgarna Syrien, följt av Polen och Afghanistan. På tio i topp-listan finns de länder som vi har haft stor flyktinginvandring från de senaste åren. Men där finns även våra skandinaviska grannländer Finland, Norge och Danmark. Det beror på att personer födda i ett annat nordiskt land är den grupp som tar längst tid på sig innan de ansöker om, och får, svenskt medborgarskap.

Fakta: Medborgarskap

För att få svenskt med­borgar­skap krävs i princip att personen har fyllt 18 år, har permanent uppe­hålls­till­stånd och har bott i Sverige i fem år i följd. Men reglerna kan variera. Nordiska med­borgare behöver till exempel inget uppe­hålls­till­stånd, och för dem räcker det att ha bott i Sverige i två år. Stats­lösa och flyktingar kan bli svenska med­borgare efter fyra år i Sverige. Barn under 18 år blir i regel med­borgare samtidigt som föräldrarna.

Utländska med­borgare med permanent uppe­hålls­till­stånd (PUT) har i stort samma rättig­heter och skyldig­heter som svenska med­borgare. Det finns dock vissa skillnader. Till exempel får enbart svenska med­borgare rösta i riks­dags­valen eller bli invalda i riks­dagen. Det finns också vissa anställ­ningar som enbart får till­sättas av svenska med­borgare, till exempel inom polisen och militären.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.