Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utländska medborgare i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-11-06

I slutet av 2017 var 897 336 utländska medborgare folkbokförda i Sverige. Det motsvarar nästan 9 procent av befolkningen. Under året var det 68 898 personer från mer än 160 länder som blev svenska medborgare. Det är en ökning med 14 procent jämfört med den tidigare rekordnoteringen från 2016.

Utländska medborgare i Sverige

31 december 2017

897 336

personer

Kvinnor med utländskt medborgarskap

31 december 2017

409 386

Män med utländskt medborgarskap

31 december 2017

487 950

En stor del av ökningen av antalet utländska medborgare i Sverige kan förklaras av de senaste årens stora invandring från Syrien. De syriska medborgarna var också den enskilt största gruppen som fick svenskt medborgarskap 2017, följt av somalier och statslösa. Det var 8 635 personer med syriskt medborgarskap som blev svenska medborgare 2017, en ökning med över 90 procent jämfört med föregående år. 

Bland de vanligaste medborgarskapsländerna för personer som fick svenskt medborgaskap 2017 kan man notera att det var en övervikt män från Afghanistan (59 procent). Finländska och thailändska medborgare som blev svenska medborgare var däremot i hög utsträckning kvinnor (65 respektive 82 procent).

Vanligaste medborgarskapsländer för personer som fick svenskt medborgarskap 2017

MedborgarskapslandKvinnorMänTotalt
Syrien3 9054 7308 635
Somalia4 2313 9098 140
Statslös3 0714 0017 072
Irak1 7271 5453 272
Thailand2 0714462 517
Afghanistan9581 3582 316
Polen1 1719122 083
Finland1 2796951 974
Serbien8799291 808
Iran9758131 788

Antalet personer som fått svenskt medborgarskap per år har ökat successivt. På 1980-talet skedde ungefär 20 000 medborgarskapsbyten varje år. Antalet personer som fått svenskt medborgarskap har ökat kraftigt från drygt 40 000 år 2014 till nästan 70 000 personer år 2017.

Antal personer som fått svenskt medborgarskap, per år från år 2000

År200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
200043 17335 95137 27032 75628 59939 27050 89733 43630 25429 31832 19736 32849 74649 63242 91848 24960 34368 898

Fler utländska medborgare än på 1970-talet

Statistiken över utländska medborgare i Sverige bygger på folkbokföringen.  Drygt 80 procent av de utländska med­borgarna var födda i med­borgar­skaps­landet, medan 9 procent var födda i Sverige. 

Det är möjligt att ha dubbelt medborgarskap om det andra landets lagstiftning tillåter det. Men i vår statistik räknas bara ett medborgarskap, och det är det svenska medborgarskapet som prioriteras. Det innebär att personer med både svenskt och utländskt medborgarskap räknas som svenska medborgare i Sverige.

Antalet utländska medborgare i Sverige har mer än fördubblats sedan 1970-talet. Då var cirka 400 000 utländska medborgare registrerade i landet. I slutet av 2017 var antalet registrerade utländska medborgare 897 336. Andelen utländska medborgare i relation till hela befolkningen har under samma period vuxit från 5 procent till knappt 9 procent.

Antal utländska medborgare per år från år 1973

År197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
1973397 452401 158409 894418 016424 445424 357424 113421 660414 001405 475397 140390 565388 641390 840400 974421 023456 049483 704493 848499 072507 540537 441531 797526 594522 049499 931487 175477 312475 986474 099476 076481 141479 899491 996524 488562 124602 893633 292655 100667 232694 662739 435782 833851 949897 336

Syrien vanligaste medborgarskapslandet

Utvecklingen av antalet utländska medborgare i Sverige beror på invand­ringens storlek, men också på hur många som väljer att ta steget att bli svenska med­borgare.

Utländska medborgare efter de tio vanligaste medborgarskapsländerna 2017

MedborgarskapslandMänKvinnorTotalt
Syrien77 49154 576132 067
Polen29 43824 55353 991
Finland22 50031 31053 810
Afghanistan24 40613 03037 436
Eritrea21 15115 28936 440
Somalia18 09918 28836 387
Norge16 86117 81534 676
Danmark19 14414 30533 449
Tyskland14 75014 27229 022
Irak14 49410 80725 301

År 2017 var det vanligaste medborgarskapslandet bland de utländska medborgarna Syrien, följt av Polen och Finland. På tio i topp-listan finns de länder som vi har haft stor flyktinginvandring från de senaste åren. Men där finns även våra skandinaviska grannländer Norge och Danmark. Det beror på att personer födda i ett annat nordiskt land är den grupp som tar längst tid på sig innan de ansöker om, och får, svenskt med­borgar­skap.

Fakta: Medborgarskap

För att få svenskt med­borgar­skap krävs i princip att personen har fyllt 18 år, har permanent uppe­hålls­till­stånd och har bott i Sverige i fem år i följd. Men reglerna kan variera. Nordiska med­borgare behöver till exempel inget uppe­hålls­till­stånd, och för dem räcker det att ha bott i Sverige i två år. Stats­lösa och flyktingar kan bli svenska med­borgare efter fyra år i Sverige. Barn under 18 år blir i regel med­borgare samtidigt som föräldrarna.

Utländska med­borgare med permanent uppe­hålls­till­stånd (PUT) har i stort samma rättig­heter och skyldig­heter som svenska med­borgare. Det finns dock vissa skillnader. Till exempel får enbart svenska med­borgare rösta i riks­dags­valen eller bli invalda i riks­dagen. Det finns också vissa anställ­ningar som enbart får till­sättas av svenska med­borgare, till exempel inom polisen och militären.