Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utländska medborgare i Sverige

Senast uppdaterad: 2019-03-21

I slutet av 2018 var 932 266 utländska medborgare folkbokförda i Sverige. Det motsvarar cirka 9 procent av befolkningen. Under året var det 63 818 personer från knappt 160 länder som blev svenska medborgare. Det är en minskning med 7 procent jämfört med 2017 års rekordnotering.

Utländska medborgare i Sverige

31 december 2018

932 266

personer

Kvinnor med utländskt medborgarskap

31 december 2018

425 170

Män med utländskt medborgarskap

31 december 2018

507 096

En stor del av ökningen av antalet utländska medborgare i Sverige kan förklaras av de senaste årens stora invandring från Syrien. De syriska medborgarna var också den enskilt största gruppen som fick svenskt medborgarskap 2018, följt av somalier och statslösa. Det var 10 625 personer med syriskt medborgarskap som blev svenska medborgare 2018, en ökning med drygt 20 procent jämfört med föregående år.

Bland de vanligaste medborgarskapsländerna för personer som fick svenskt medborgaskap 2018 kan man notera att det var en övervikt män från Afghanistan (61 procent). Finländska och thailändska medborgare som blev svenska medborgare var däremot i hög utsträckning kvinnor (64 respektive 81 procent).

Vanligaste medborgarskapsländer för personer som fick svenskt medborgarskap 2018

MedborgarskapslandKvinnorMänTotalt
Syrien4 6385 98710 625
Somalia3 4573 2896 746
Statslös2 3753 2545 629
Irak1 2611 3202 581
Finland1 6268952 521
Danmark9401 1132 053
Afghanistan7481 1641 912
Eritrea9029351 837
Polen9927911 783
Iran9208161 736

Antalet personer som fått svenskt medborgarskap per år har ökat i takt med att invandringen till Sverige har ökat. På 1980-talet skedde ungefär 20 000 medborgarskapsbyten varje år. De senaste åren har det ökat från drygt 40 000 personer som bytte till svenskt medborgarskap år 2014 till nästan 64 000 år 2018.

Antal personer som fått svenskt medborgarskap, per år från år 2000

År2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
200043 17335 95137 27032 75628 59939 27050 89733 43630 25429 31832 19736 32849 74649 63242 91848 24960 34368 89863 818

Fler utländska medborgare än på 1970-talet

Statistiken över utländska medborgare i Sverige bygger på folkbokföringen. Drygt 80 procent av de utländska medborgarna i Sverige 2018 var födda i medborgarskapslandet, medan 9 procent var födda i Sverige.

Det är möjligt att ha dubbelt medborgarskap om det andra landets lagstiftning tillåter det. Men i vår statistik räknas bara ett medborgarskap, och det är det svenska medborgarskapet som prioriteras. Det innebär att personer med både svenskt och utländskt medborgarskap räknas som svenska medborgare i Sverige.

Antalet utländska medborgare i Sverige har mer än fördubblats sedan 1970-talet. Då var cirka 400 000 utländska medborgare registrerade i landet. I slutet av 2018 var antalet registrerade utländska medborgare 932 266. Andelen utländska medborgare i relation till hela befolkningen har under samma period vuxit från 5 procent till 9 procent.

Antal utländska medborgare per år från år 1973

År1973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
1973397 452401 158409 894418 016424 445424 357424 113421 660414 001405 475397 140390 565388 641390 840400 974421 023456 049483 704493 848499 072507 540537 441531 797526 594522 049499 931487 175477 312475 986474 099476 076481 141479 899491 996524 488562 124602 893633 292655 100667 232694 662739 435782 833851 949897 336932 266

Syrien vanligaste medborgarskapslandet

Utvecklingen av antalet utländska medborgare i Sverige beror på invand­ringens storlek, men också på hur många som väljer att ta steget att bli svenska med­borgare.

Utländska medborgare efter de tio vanligaste medborgarskapsländerna 2018

MedborgarskapslandKvinnorMänTotalt
Syrien58 38778 728137 115
Polen24 59830 27154 869
Finland29 59021 36750 957
Afghanistan15 04130 32445 365
Eritrea17 02322 70539 728
Norge17 76216 69934 461
Somalia16 26716 09232 359
Danmark13 41218 05431 466
Tyskland14 42414 78929 213
Irak11 21815 15126 369

År 2018 var det vanligaste medborgarskapslandet bland de utländska medborgarna Syrien, följt av Polen och Finland. På tio i topp-listan finns de länder som vi har haft stor flyktinginvandring från de senaste åren. Men där finns även våra skandinaviska grannländer Norge och Danmark. Det beror på att personer födda i ett annat nordiskt land är den grupp som tar längst tid på sig innan de ansöker om, och får, svenskt medborgarskap.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.

Fakta: Medborgarskap

För att få svenskt med­borgar­skap krävs i princip att personen har fyllt 18 år, har permanent uppe­hålls­till­stånd och har bott i Sverige i fem år i följd. Men reglerna kan variera. Nordiska med­borgare behöver till exempel inget uppe­hålls­till­stånd, och för dem räcker det att ha bott i Sverige i två år. Stats­lösa och flyktingar kan bli svenska med­borgare efter fyra år i Sverige. Barn under 18 år blir i regel med­borgare samtidigt som föräldrarna.

Utländska med­borgare med permanent uppe­hålls­till­stånd (PUT) har i stort samma rättig­heter och skyldig­heter som svenska med­borgare. Det finns dock vissa skillnader. Till exempel får enbart svenska med­borgare rösta i riks­dags­valen eller bli invalda i riks­dagen. Det finns också vissa anställ­ningar som enbart får till­sättas av svenska med­borgare, till exempel inom polisen och militären.