Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utrikes födda i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-09-14

De senaste åren har många invandrat från andra länder. Det har lett till att de utrikes födda har blivit fler. År 2020 var strax över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är 19,7 procent av befolkningen.

Utrikes födda i Sverige

31 december 2020

2 046 731

personer

Utrikes födda kvinnor

31 december 2020

1 016 425

personer

Utrikes födda män

31 december 2020

1 030 306

personer

Andelen utrikes födda personer i Sverige har ökat under hela 2000-talet. Från att år 2000 ha varit 11,3 procent av befolkningen, var andelen 19,7 procent i slutet av 2020.

Antal utrikes födda i befolkningen per år från år 2000

Födelseregion20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Utrikes född1 027 9741 053 4631 078 0751 100 2621 125 7901 175 2001 227 7701 281 5811 337 9651 384 9291 427 2961 473 2561 533 4931 603 5511 676 2641 784 4971 877 0501 955 5692 019 7332 046 731

Vanligaste födelseländerna

Det vanligaste födelselandet för utrikes födda är Syrien, därefter kommer Irak. Finland var under många år det vanligaste födelselandet för utrikes födda, men är idag det tredje vanligaste landet, följt av Polen och Iran. 

De vanligaste länderna för utrikes födda från år 2000

Födelseland20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Finland193 465191 515189 341186 589183 685180 906178 179175 113172 218169 521166 723163 867161 129158 488156 045153 620150 877147 883144 561140 337
Irak55 69662 75167 64570 11772 55382 82797 513109 446117 919121 761125 499127 860128 946130 178131 888135 129140 830144 035146 048146 440
Iran51 84452 72153 24153 98254 47055 74756 51657 66359 92262 12063 82865 64967 21168 43669 06770 63774 09677 38680 13681 301
Polen40 50641 11941 60843 47246 20351 74358 18063 82267 51870 25372 86575 32378 17581 69785 51788 70491 18092 75993 72293 762
Syrien14 64615 15615 69216 16816 77217 76818 22918 78619 64620 75822 35727 51041 74867 67198 216149 418172 258185 991191 530193 594

Det finns skillnader mellan utrikes födda från olika födelseländer när det gäller ålder, kön och varför man har invandrat. Det beror på att människor har invandrat till Sverige av många olika skäl och under olika perioder. De har kommit som flyktingar eller skyddsbehövande, studenter, arbetskraftsinvandrare, adopterade eller som anhörig till någon person som bor i Sverige.

Könsfördelningen bland de utrikes födda från de femton vanligaste födelseländerna ser olika ut. Största andelen kvinnor fanns bland utrikes födda från Thailand och Finland, 78 respektive 61 procent. Största andelen män fanns bland personer födda i Afghanistan och Syrien, 65 respektive 56 procent.

Som princip gäller att det som registreras som en persons födelseland är det land som existerade vid tiden för födelsen. 

De vanligaste födelseländerna bland utrikes födda 2020

LandsnamnKvinnorMänTotalt
Syrien85 325108 269193 594
Irak67 68078 760146 440
Finland85 42154 916140 337
Polen49 33344 42993 762
Iran38 43742 86481 301
Somalia35 49034 69470 184
Jugoslavien31 72231 69763 419
Afghanistan21 02439 83460 858
Bosnien och Hercegovina30 35229 80960 161
Turkiet23 63928 98952 628
Tyskland27 07724 35751 434
Eritrea21 29625 86047 156
Thailand34 7419 59844 339
Indien19 81122 97942 790
Norge22 46318 59941 062

 

Vanligast att bo i storstadsregionerna

Det är generellt sett vanligare bland utrikes födda att bo i storstadsområdena. Samtliga tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, har en större andel utrikes födda än övriga landet. 

I Stockholm är den utrikes födda befolkningen 26 procent av den totala folkmängden. I Malmö och Göteborg är andelen 25 procent respektive 21 procent. Det kan jämföras med övriga Sverige, där andelen i genomsnitt är 16 procent.

Andel utrikes födda per region 2020

Region2020
Stor-Stockholm26,11
Stor-Göteborg21,29
Stor-Malmö25,4
Riket exkl storstadsområden16,3

Utrikes födda från Finland vanligast i norr

Vilket som är det vanligaste födelselandet bland utrikes födda skiljer sig åt i landet. Finland är det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Stockholm, Uppsala samt i Västmanland. I Jämtland är Eritrea vanligast. Norge dominerar som födelseland i Värmlands län. I alla andra län är Syrien det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda.

Den kommun som har högst andel utrikes födda är Botkyrka utanför Stockholm med 43,1 procent. I Södertälje, som ligger på andra plats, var andelen utrikes födda 41,7 procent. På tredje plats kommer Haparanda i Norrbotten, som gränsar till Finland, med 40,8 procent. Av de utrikes födda i Haparanda var 82,5 procent födda i Finland. 

Lägst andel utrikes födda har Piteå och Öckerö kommun, med 6,9 procent i respektive kommun. Kommunen med tredje lägst andel utrikes födda är Söderköping med 7,1 procent.

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner. 

Etiketter