Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utvandring från Sverige

Senast uppdaterad: 2018-10-30

Under 2000-talet har utvandringen från Sverige varierat, men haft en ökande trend. År 2017 utvandrade 45 620 personer, i stort sett oförändrat antal jämfört med året innan. De vanligaste kända utvandringsländerna var Danmark, Norge och Storbritannien. De flesta som utvandrar har tidigare invandrat till Sverige. Men det är också vanligt att personer som är födda i Sverige utvandrar.

Utvandring från Sverige

2017

45 620

personer

Utvandrade kvinnor

2017

21 238

Utvandrade män

2017

24 382

Under 2000-talet har utvandringen varierat från 32 141 personer år 2001 till 55 830 under toppåret 2015.

Hur många som utvandrar påverkas bland annat av hur stor invandringen har varit tidigare år. En del som invandrar för till exempel studier eller arbete utvandrar efter några år i Sverige.

Antal utvandrade per år från år 2000

År200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
200034 09132 14133 00935 02336 58638 11844 90845 41845 29439 24048 85351 17951 74750 71551 23755 83045 87845 620

 

Fakta: Då räknas man som utvandrad

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatteverket att man ska vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Men alla meddelar inte att de tänker flytta från Sverige, och det leder till viss osäkerhet statistiken om utvandring. Vid utflyttning till ett annat nordiskt land gäller folkbokföringsreglerna i det land man flyttar till.

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatteverket att man ska vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Men alla meddelar inte att de tänker flytta från Sverige, och det leder till viss osäkerhet i statistiken om utvandring. Vid utflyttning till ett annat nordiskt land gäller folkbokföringsreglerna i det land man flyttar till.

Sverige utvandringsland fram till 1930

Sverige är ett invandringsland, vilket innebär att det invandrar fler än det utvandrar varje år. Men det har inte alltid sett ut så. Fram till 1930 var det fler som utvandrade från Sverige än som invandrade. Det föregicks av en period med mycket stor utvandring från Sverige. Mellan 1860 och 1930 utvandrade cirka 1,4 miljoner personer, de flesta till Amerika.

Nordiska grannar i topp bland utvandringsländerna

Våra nordiska grannländer ligger alltid högt upp på topplistan över de vanligaste länderna att utvandra till. Under 2017 var Danmark det populäraste landet att utvandra till, följt av Norge och Storbritannien.

Vanligaste utvandringsländerna 2017

UtvandringslandKvinnorMänTotalt
Danmark1 9742 1394 113
Norge1 6751 7553 430
Storbritannien och Nordirland1 7161 4243 140
USA1 5101 5073 017
Finland1 4721 4932 965
Tyskland1 1961 2142 410
Spanien8699041 773
Polen6688081 476
Indien5438131 356
Okänt land1 7143 0934 807

I kategorin Okänt land ingår personer som utvandrar från Sverige utan att anmäla till Skatteverket vilket land de flyttar till.

Många utvandrare födda i Sverige

Det vanligaste födelselandet bland de som utvandrade 2017 var Sverige, med 16 760 personer. De utgjorde 37 procent av alla utvandrare under året. Resten, eller 28 860 personer, var födda utomlands. Bland födelseländer utanför Sverige toppas listan av Finland, Indien och Danmark.

Det var ingen stor utvandring av personer från de länder som vi ha haft en stor flyktinginvandring från på senare år. Ett undantag under 2017 var personer födda i Irak. Det var 1 336 irakfödda som utvandrade under året. Av dem utvandrade 697 personer tillbaka till Irak, 348 personer till andra länder i världen medan 291 personer utvandrade till okänt land.

Vanligaste födelseländerna bland personer som utvandrade 2017

FödelselandKvinnorMänTotalt
Sverige8 0658 69516 760
Finland1 1819862 167
Indien6541 0701 724
Danmark7469121 658
Polen7118991 610
Irak6087281 336
Tyskland6486251 273
Norge6446121 256
Kina5435881 131
USA466523989

Könsfördelningen bland dem som utvandrar är relativt jämn, med 53 procent män och 47 procent kvinnor under 2017. Om vi tittar på de tio vanligaste födelseländerna bland utvandrare finns den största andelen män, 62 procent, i gruppen födda i Indien. Största andelen kvinnor, 54 procent, finns bland utvandrare som är födda i Finland.