Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Elektricitet i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-11-30

Ett av de vanligaste sätten att förse samhället med energi är genom att producera och distribuera elektricitet (el). Elen behövs bland annat för att bostäder, näringsliv och offentlig service ska fungera. Cirka 80 procent av elenergin kommer från vattenkraft och kärnkraft. Resten kommer från vindkraft, värmekraft och solkraft. Under 2017 uppgick elproduktionen i Sverige till 160 500 GWh (Gigawattimmar)

Total elproduktion

2017

160 500

GWh (Gigawattimmar)

När vi talar om energi så skiljer vi på förnybara och icke förnybara energikällor. Vattenkraft, vindkraft och solkraft räknas som förnybara energikällor eftersom de återbildas hela tiden.

Den förnybara energin är beroende av vädret. Hur mycket vattenkraft som kan produceras beror till exempel på hur mycket det snöar och regnar, eftersom energin utvinns genom att vattnet sätts i rörelse. Hur mycket vind- och solenergi som kan skapas beror på hur mycket det blåser och hur mycket solen skiner. Ungefär hälften av elen som produceras i Sverige kommer från förnybara energikällor, varav den allra största andelen kommer från vattenkraft.

Energin kan mätas i kilowattimmar (kWh). En apparat, till exempel en brödrost, som har effekten 1 kWh och som används i en timme har förbrukat 1 kWh. Det kan jämföras med att Sverige producerade el under 2017 som motsvarade 160 500 GWh, vilket motsvarar 160 500 000 000 kWh.

Elproduktion 2017

Bild: Elproduktion 2016

Kraftig ökning av el från vindkraften

Vindkraft står än så länge för en ganska liten del av Sveriges elproduktion, cirka 11 procent under 2017. Vindkraften har dock ökat kraftigt under de senaste åren, vilket syns tydligt i diagrammet. År 2000 producerade vindkraften 457 GWh . Den siffran hade ökat till 17 609 GWh år 2017.

Vindkraftsproduktion 2000-2017 (GWh)

Bruttotillförsel av el-energi, GWh efter produktionsslag och år

Produktionsslag200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Vindkraft4574826086798509499881 4321 9962 4853 5026 1017 1659 84211 23416 26815 47917 609

Mellan 2016 och 2017 ökade elproduktionen från vindkraften med cirka 14 procent. Vindkraftsutbyggnaden fortsätter att öka kraftigt. Produktionskostnaderna för vindkraftverken har sjunkit kraftigt med tiden vilket leder till minskade kostnader för utbyggnationen. Trenden med sjunkande kostnader förväntas fortsätta till 2020. Solkraft står idag bara för en tusendel av elproduktionen, men är även den på uppåtgående.

Under kalla vintrar ökar elanvändningen

Hur mycket el samhället använder beror bland annat på vilken sorts energi som används i industrin och i våra hem, elpriserna, vilka industrier som finns och hur kallt det är utomhus. Under kalla vintrar behövs mer el för uppvärmning.

Elanvändningen har också förändrats över tid. Användningen ökade framför allt kraftigt på 1970- och 1980-talen då såväl industrin som hushållen mer och mer gick över till att använda el istället för olja.. En av de viktigaste orsakerna till detta var att kärnkraften byggdes ut under den här perioden. Det ledde till att det fanns mer el att tillgå i samhället. En annan viktig orsak var att under 1970-talet blev oljan samtidigt mycket dyrare på grund av att internationella konflikter minskade tillgången på olja.

Elanvändningen 2017 efter samhällskategori

Industri och service med mera står för majoriteten av elanvändningen i Sverige, totalt 68 procent. I service ingår bland annat transporter, offentlig service (till exempel sjukhus) samt hotell, handel och byggverksamhet.

Permanenta bostäder och fritidshus (hushåll) använder också mycket el och står för drygt en fjärdedel av användningen, 27 procent.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.