Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Elektricitet i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-12-27

Ett av de vanligaste sätten att förse samhället med energi är genom att producera och distribuera elektricitet. Elen behövs bland annat för att bostäder, näringsliv och offentlig service ska fungera. Cirka 80 procent av elen kommer från vattenkraft och kärnkraft.

Total elproduktion

2019

165 600

GWh (Gigawattimmar)

När vi talar om energi så skiljer vi på förnybara och icke förnybara energikällor. Vattenkraft, vindkraft och solkraft räknas som förnybara energikällor eftersom de återbildas hela tiden.

Den förnybara energin är beroende av vädret. Hur mycket vattenkraft som kan produceras beror till exempel på hur mycket det snöar och regnar, eftersom energin utvinns genom att vattnet sätts i rörelse. Hur mycket vind- och solenergi som kan skapas beror på hur mycket det blåser och hur mycket solen skiner.

Ungefär hälften av elen som produceras i Sverige kommer från förnybara energikällor, varav den allra största andelen kommer från vattenkraft.

Elproduktion 2019

bild

Kraftig ökning av el från vindkraften

Vindkraft står än så länge för en ganska liten del av Sveriges elproduktion, cirka 12 procent under 2019. Vindkraften har ökat kraftigt under de senaste åren, vilket syns tydligt i diagrammet. År 2000 producerade vindkraften 457 GWh. Den siffran hade ökat till 19 847 GWh år 2019.

Vindkraftsproduktion 2000-2019 (GWh)

Bruttotillförsel av el-energi, GWh efter produktionsslag och år

Produktionsslag200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Vindkraft4574826086798509499881 4321 9962 4853 5026 1017 1659 84211 23416 26815 47917 60916 62319 84727 526

Solkraft står i dag bara för två 0,4% av elproduktionen, men är på starkt uppåtgående.

Under kalla vintrar ökar elanvändningen

Hur mycket el samhället använder beror bland annat på vilken sorts energi som används i industrin och i våra hem, elpriserna, vilka industrier som finns och hur kallt det är utomhus. Under kalla vintrar behövs mer el för uppvärmning.

Elanvändningen har också förändrats över tid. Användningen ökade framför allt kraftigt på 1970- och 1980-talen då både industrin och hushållen mer och mer gick över till att använda el istället för olja. En av de viktigaste orsakerna till det var att kärnkraften byggdes ut under den här perioden. Det ledde till att det fanns mer el att tillgå i samhället. En annan orsak var att oljan blev dyrare under 1970-talet, eftersom internationella konflikter gjorde att tillgången minskade.

Elanvändning 2019 efter samhällskategori

bild

Industri och service med mera står för majoriteten av elanvändningen i Sverige, totalt 67 procent. I service ingår bland annat transporter, offentlig service (till exempel sjukhus) samt hotell, handel och byggverksamhet.

Hushållen (permanenta bostäder och fritidshus) använder också mycket el och står för drygt en fjärdedel av användningen, 28 procent.

Etiketter