Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Tätorter i Sverige

Senast uppdaterad: 2019-04-25

I Sverige finns närmare 2 000 tätorter. Det är allt från orter med som minst 200 invånare till storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Över 8,5 miljoner personer eller 87 procent av den svenska befolkningen bor i en tätort.

Antal som bor i tätort

2015

8 573 000

personer

Andel som bor i tätort

2015

87 %

I statistiken betyder tätort en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Det ska inte blandas ihop med kommuner och andra administrativa indelningar.

Så tar vi fram statistiken över tätorter

Befolkningsstatistik bygger på folkbokföringen och publiceras varje år. Att ta fram statistik över tätorter och deras gränser är mer komplicerat. Därför kommer den statistiken mer sällan. Den senaste statistiken över tätorternas antal och utbredning bygger på data från 2015.

 

Definitioner och metoder i statistiken förändras över tid. Sedan 2015 används följande tre steg för att bygga upp en statistisk tätort:

 

- Först identifieras en kärna av bebyggelse där avståndet mellan husen får vara max 150 meter.

- Kärnan knyts sedan ihop med annan bebyggelse, där avstånden via vägar får vara max 200 meter mellan husen.

- Om flera områden som skapats genom steg 1 och 2 ligger nära varandra kan de tillsammans ingå i en och samma tätort. Då kan avståndet mellan dem vara upp till 500 meter.

 

För att området ska räknas som en tätort måste det ha minst 200 folkbokförda personer.

 

I till exempel Lantmäteriets kartor används också begreppet tätorter. De definieras på ett annat sätt och är inte samma sak som SCB:s statistiska tätorter.

Stockholms tätort är Sveriges största. År 2015 hade den mer än 1,5 miljon invånare. Tätorten Stockholm sträcker sig över 12 kommuner. Samtidigt hade Stockholms kommun inte mer än 920 000 invånare och faktiskt två tätorter inom kommungränsen. Förutom Stockholms tätort så sträcker sig tätorten Upplands Väsby och Sollentuna in i kommunen norrifrån.

En kommun kan alltså ha en eller flera tätorter inom kommungränsen. Uppsala kommun har hela 29 tätorter och är den kommun som har flest. Det finns 16 kommuner som bara har en tätort i kommunen. Det kan till exempel bero på att flera tätorter har vuxit ihop till en enda. Det är vanligt i växande kommuner med många invånare.

Sverige har 9 tätorter med över 100 000 invånare. Alla ligger i södra Sverige och Uppsala tätort är den nordligaste av dem.

Största tätorterna 2015

TätortBefolkning
Stockholm 1 515 017
Göteborg 572 799
Malmö 301 706
Uppsala 149 245
Upplands Väsby och Sollentuna 139 606
Västerås 117 746
Örebro 115 765
Linköping 106 502
Helsingborg 104 250
Jönköping 93 797
Så försvinner tätorter och så bildas nya?

Vid varje ny beräkning händer det att tätorter försvinner och nya tillkommer. Om befolkningen minskat till färre än 200 invånare upphör en statistisk tätort att vara tätort.

En tätort kan också växa ihop med en annan tätort och försvinna av den anledningen.

Nya tätorter bildas när befolkningen på en ort växer och passerar 200 invånare. Flera småorter som var för sig har för få invånare kan också, om det byggs nya hus, växa ihop och bilda en ny tätort.

Karta över tätorterna och storlek

De allra flesta bor i tätort

Av Sveriges invånare bor 87 procent i tätort. Det kallas för tätortsgrad i statistiken. Tätortsgraden per län varierar. Högst tätortsgrad, 97 procent, har Stockholms län, följt av Skåne län med 90 procent och Västmanlands län med 88 procent. De som har lägst tätortsgrad är Gotlands län med 62 procent, Jämtlands län med 71 procent och Värmlands län med 76 procent.

Skillnaderna blir ännu större om vi tittar på kommuner. Det finns nio kommuner i Sverige där 100 procent av invånarna bor i tätort. Det är Stockholm, Malmö och sju kranskommuner till Stockholm.

I Göteborg och fem andra kommuner, Burlöv, Huddinge, Nacka, Partille och Salem, bor 99 procent av invånarna i tätort.

Kommuner med högst andel boende i tätort 2015

KommunAntal tätorterTätortsgrad
Stockholm2100
Malmö6100
Solna2100
Järfälla1100
Sollentuna2100
Täby3100
Tyresö1100
Sundbyberg1100
Danderyd2100
Göteborg1899

Bergs kommun i Jämtlands län är den kommun som har lägst tätortsgrad, 39 procent. Bjurholm i Västerbottens län har 41 procent och Tanum, som ligger i Västra Götalands län, har 44 procent.

Kommuner med lägst andel boende i tätort 2015

KommunAntal tätorterTätortsgrad
Berg739
Bjurholm141
Tanum544
Ydre345
Orust745
Torsby446
Årjäng246
Robertsfors346
Essunga346
Ragunda446

Arjeplog är Sveriges mest glesbefolkade kommun, med bara 0,2 invånare per kvadratkilometer. Det beror främst på att kommunen har stora ytor som är mer eller mindre obefolkade. Glest befolkade kommuner med stor yta kan ändå ha en ganska hög tätortsgrad. I Arjeplogs kommun bor hela 63 procent av befolkningen i kommunens enda tätort, Arjeplog.

Från jordbruksland till urbant samhälle

För 200 år sedan såg Sverige helt annorlunda ut jämfört med idag. Av Sveriges 2,3 miljoner invånare bodde 90 procent på landsbygden.

Under industrialiseringen vid slutet av 1800-talet växte städerna och det uppstod också nya städer. Många lämnade landsbygden och sökte sig till städerna. I början av 1930-talet bodde lika många i som utanför tätorter.

Urbaniseringen var som allra snabbast under 40- och 50-talet. Under den perioden ökade befolkningen i tätorter med runt en miljon samtidigt som befolkningen utanför tätort minskade med 400 000.

Idag är förhållandet omvänt jämfört med i början av 1800-talet; nästan 90 procent av befolkningen bor i tätort.

Befolkningen i och utanför tätort från år 1800

Typ av område18001805181018151820182518301835184018451850185518601865187018751880188518901895190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000200520102015
I tätort229 479232 980224 478241 297253 892272 404280 958290 476303 683324 168351 526379 539434 519492 543550 567628 190705 812810 966916 1191 182 4831 448 8471 664 0681 879 2882 275 4202 671 5522 824 6212 977 6903 210 1913 581 3164 070 1774 658 5295 054 8435 451 1566 011 6736 574 9336 789 4326 913 4937 038 0547 162 6157 417 6857 464 6377 632 7838 015 7978 572 514
Utanför tätort2 117 8242 189 0592 171 8732 223 7692 330 7982 498 8482 607 1242 734 9632 835 2042 992 3683 131 0153 261 4723 425 2093 521 5843 617 9583 738 9073 859 8563 864 3593 868 8623 778 2283 687 5943 665 3553 643 1153 438 0263 232 9373 198 7193 164 5013 040 3152 790 1162 603 5722 383 3002 215 0562 046 8111 760 8331 506 2961 419 0101 404 4441 416 2301 428 0151 419 8111 418 1551 414 9691 399 7731 278 503