Sök på namn - Hur många heter ...?

Sök för- eller efternamn

När du använder namnsök, tänk på:

Förnamn i form av dubbel­namn, med eller utan binde­streck, räknas som ett namn.

Två efter­namn, till exempel Sundh‑Olsson, får bara före­komma i folkbok­för­ingen i undantagsfall. Det första efter­namnet betecknas istället som mellan­namn och sådana ingår inte i namn­sökningen.

I sökningen på namn ingår personer som var folk­bok­förda i Sverige den 31 december 2015, förutom de personer som då hade skyddad identitet.

Observera att sökningen ger det antal namn som har exakt den stavning som skrivs in.

Vanligaste efternamnen

Alla stavningar medräknade, år 2015
 1. Andersson
  241854
 2. Johansson
  241685
 3. Karlsson
  214920
 4. Nilsson
  165106
 5. Eriksson
  143219
 6. Larsson
  120795
 7. Olsson
  109964
 8. Persson
  104111
 9. Svensson
  97761
 10. Gustafsson
  94403

Vanligaste namnen på nyfödda pojkar

Efter namngivningsår och tilltalsnamn, alla stavningar, år 2015
 1. William
  977
 2. Lucas
  802
 3. Liam
  752
 4. Oskar
  737
 5. Elias
  732
 6. Hugo
  711
 7. Oliver
  709
 8. Charlie
  664
 9. Axel
  627
 10. Vincent
  602

Vanligaste namnen på nyfödda flickor

Efter namngivningsår och tilltalsnamn, alla stavningar, år 2015
 1. Elsa
  872
 2. Alice
  847
 3. Maja
  674
 4. Saga
  671
 5. Ella
  627
 6. Lilly
  613
 7. Olivia
  583
 8. Ebba
  576
 9. Wilma
  575
 10. Julia
  574

Vanligaste efternamnen

Alla stavningar medräknade, år 2015
 1. Andersson
  241854
 2. Johansson
  241685
 3. Karlsson
  214920
 4. Nilsson
  165106
 5. Eriksson
  143219
 6. Larsson
  120795
 7. Olsson
  109964
 8. Persson
  104111
 9. Svensson
  97761
 10. Gustafsson
  94403

Vanligaste namnen på nyfödda pojkar

Efter namngivningsår och tilltalsnamn, alla stavningar, år 2015
 1. William
  977
 2. Lucas
  802
 3. Liam
  752
 4. Oskar
  737
 5. Elias
  732
 6. Hugo
  711
 7. Oliver
  709
 8. Charlie
  664
 9. Axel
  627
 10. Vincent
  602

Vanligaste namnen på nyfödda flickor

Efter namngivningsår och tilltalsnamn, alla stavningar, år 2015
 1. Elsa
  872
 2. Alice
  847
 3. Maja
  674
 4. Saga
  671
 5. Ella
  627
 6. Lilly
  613
 7. Olivia
  583
 8. Ebba
  576
 9. Wilma
  575
 10. Julia
  574

Så tar vi fram namnstatistiken

Källan till namnstatistiken är SCB:s befolk­nings­register. Där finns bland annat namnen på alla personer som bor i Sverige. Uppgifterna till befolkningsregistret kommer från Skatteverket och folkbokföringen.  

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Befolkningsstatistik, SCB