Tänk på att:

Förnamn i form av dubbel­namn, med eller utan binde­streck, räknas som ett namn.

Två efter­namn, t.ex. Sundh‑Olsson, får bara före­komma i folkbok­för­ingen i undantagsfall. Det första efter­namnet betecknas istället som mellan­namn och sådana ingår inte i namn­sökningen.

I sökningen ingår personer som var folk­bok­förda i Sverige den 31 december 2014, förutom de personer som då hade skyddad identitet.

Observera att sökningen ger det antal som har exakt den stavning som skrivs in. 

Vanligaste namnen på nyfödda pojkar

Efter namngivningsår och tilltalsnamn, år 2014
 1. Lucas
  860
 2. William
  851
 3. Oskar
  805
 4. Oliver
  754
 5. Liam
  728
 6. Elias
  721
 7. Hugo
  696
 8. Vincent
  641
 9. Charlie
  634
 10. Alexander
  630

Vanligaste namnen på nyfödda flickor

Efter namngivningsår och tilltalsnamn, år 2014
 1. Elsa
  850
 2. Alice
  806
 3. Maja
  732
 4. Agnes
  673
 5. Lilly
  646
 6. Olivia
  626
 7. Julia
  610
 8. Ebba
  603
 9. Linnéa
  594
 10. Molly
  579

Vanligaste namnen PÅ män

Tilltalsnamn, inklusive varianter på namnet, år 2014
 1. Lars
  93993
 2. Anders
  80039
 3. Mikael
  79357
 4. Johan
  75731
 5. Karl
  72062
 6. Per
  70367
 7. Erik
  69488
 8. Jan
  63395
 9. Peter
  63163
 10. Thomas
  60678

Vanligaste namnen på kvinnor

Tilltalsnamn, inklusive varianter på namnet, år 2014
 1. Anna
  107210
 2. Eva
  90891
 3. Maria
  83861
 4. Karin
  74082
 5. Kristina
  58959
 6. Lena
  58501
 7. Kerstin
  55032
 8. Sara
  53495
 9. Emma
  49151
 10. Ingrid
  48282

Vanligaste efternamnen

Inklusive varianter på namnet, år 2014
 1. Andersson
  245208
 2. Johansson
  245018
 3. Karlsson
  217604
 4. Nilsson
  167207
 5. Eriksson
  144657
 6. Larsson
  121966
 7. Olsson
  111402
 8. Persson
  105390
 9. Svensson
  99023
 10. Gustafsson
  95371

Så tar vi fram namnstatistiken

Källan till namnstatistiken är SCB:s befolk­nings­register. Där finns bland annat namnen på alla personer som bor i Sverige. Uppgifterna till befolkningsregistret kommer från Skatteverket och folkbokföringen.  

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Befolkningsstatistik, SCB