Till innehåll på sidan

Sök på namn – Hur många heter ...?

I Namnsök ingår namn i den folkbokförda befolkningen 31 december 2020. Endast namn som minst två personer har visas. Sökning kan göras på förnamn eller efternamn var för sig, men inte kombinationer av för- och efternamn.

177 personer har Martinson som efternamn

Totalt 12 män har Martinson som förnamn

Sökningen gjordes på den stavning som du angav. Om det finns andra stavningar av namnet ingår de inte bland träffarna.

Vanligaste namnen på nyfödda flickor

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2020

 1. Alice
  794
 2. Maja
  670
 3. Elsa
  643
 4. Astrid
  607
 5. Wilma
  607
 6. Freja
  596
 7. Olivia
  587
 8. Selma
  578
 9. Alma
  577
 10. Ella
  575

Vanligaste namnen på nyfödda pojkar

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2020

 1. Noah
  758
 2. William
  742
 3. Hugo
  712
 4. Lucas
  709
 5. Liam
  698
 6. Oscar
  671
 7. Oliver
  649
 8. Matteo
  646
 9. Elias
  642
 10. Adam
  602

Vanligaste namnen på kvinnor

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2020

 1. Anna
  100 259
 2. Eva
  85 432
 3. Maria
  85 164
 4. Karin
  65 183
 5. Sara
  58 174
 6. Kristina
  57 931
 7. Lena
  56 854
 8. Emma
  50 854
 9. Kerstin
  48 029
 10. Marie
  41 077

Vanligaste namnen på män

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2020

 1. Lars
  83 396
 2. Mikael
  79 760
 3. Anders
  76 856
 4. Johan
  74 652
 5. Erik
  65 824
 6. Per
  64 294
 7. Peter
  62 207
 8. Karl
  60 784
 9. Thomas
  60 712
 10. Jan
  58 242

Vanligaste efternamnen

Alla stavningar medräknade, år 2020

 1. Andersson
  224 669
 2. Johansson
  223 196
 3. Karlsson
  199 027
 4. Nilsson
  153 251
 5. Eriksson
  134 683
 6. Larsson
  113 096
 7. Olsson
  101 961
 8. Persson
  96 344
 9. Svensson
  90 221
 10. Gustafsson
  88 272

Sammanställning av innehållet i namnsök

Så tar vi fram namnstatistiken

Källan till namnstatistiken är SCB:s befolk­nings­register. Där finns bland annat namnen på alla personer som bor i Sverige. Uppgifterna till befolkningsregistret kommer från Skatteverket och folkbokföringen.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Befolkningsstatistik, SCB

Läs en artikel