Till innehåll på sidan

Sök på namn – Hur många heter ...?

I Namnsök ingår namn i den folkbokförda befolkningen 31 december 2018. Endast namn som minst två personer har visas. Sökning kan göras på förnamn eller efternamn var för sig, men inte kombinationer av för- och efternamn.

Sök för- eller efternamn

5 personer har Von Kieseritzky som efternamn


Sökningen gjordes på den stavning som du angav. Om det finns andra stavningar av namnet ingår de inte bland träffarna.

Vanligaste namnen på nyfödda flickor

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2019
 1. Alice
  688
 2. Olivia
  645
 3. Astrid
  628
 4. Maja
  618
 5. Vera
  607
 6. Ebba
  590
 7. Ella
  582
 8. Wilma
  574
 9. Alma
  562
 10. Lilly
  561

Vanligaste namnen på nyfödda pojkar

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2019
 1. Lucas
  768
 2. Liam
  760
 3. William
  732
 4. Elias
  729
 5. Noah
  680
 6. Hugo
  669
 7. Oliver
  647
 8. Oscar
  645
 9. Adam
  620
 10. Matteo
  596

Vanligaste namnen på kvinnor

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2018
 1. Anna
  102 709
 2. Eva
  87 474
 3. Maria
  85 020
 4. Karin
  68 153
 5. Kristina
  58 343
 6. Lena
  57 516
 7. Sara
  57 091
 8. Kerstin
  50 552
 9. Emma
  50 437
 10. Ingrid
  42 926

Vanligaste namnen på män

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2018
 1. Lars
  87 298
 2. Mikael
  79 633
 3. Anders
  77 879
 4. Johan
  74 984
 5. Erik
  67 190
 6. Per
  66 587
 7. Karl
  64 550
 8. Peter
  62 544
 9. Thomas
  60 731
 10. Jan
  60 273

Vanligaste efternamnen

Alla stavningar medräknade, år 2018
 1. Andersson
  231 727
 2. Johansson
  230 671
 3. Karlsson
  205 434
 4. Nilsson
  158 119
 5. Eriksson
  138 221
 6. Larsson
  116 232
 7. Olsson
  105 288
 8. Persson
  99 592
 9. Svensson
  93 225
 10. Gustafsson
  90 814

Så tar vi fram namnstatistiken

Källan till namnstatistiken är SCB:s befolk­nings­register. Där finns bland annat namnen på alla personer som bor i Sverige. Uppgifterna till befolkningsregistret kommer från Skatteverket och folkbokföringen.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Befolkningsstatistik, SCB

Läs en artikel