Till innehåll på sidan

Sök på namn – Hur många heter ...?

I Namnsök ingår namn i den folkbokförda befolkningen 31 december 2019. Endast namn som minst två personer har visas. Sökning kan göras på förnamn eller efternamn var för sig, men inte kombinationer av för- och efternamn.

Sök för- eller efternamn

5 personer har Von Kieseritzky som efternamn


Sökningen gjordes på den stavning som du angav. Om det finns andra stavningar av namnet ingår de inte bland träffarna.

Vanligaste namnen på nyfödda flickor

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2019
 1. Alice
  688
 2. Olivia
  645
 3. Astrid
  628
 4. Maja
  618
 5. Vera
  607
 6. Ebba
  590
 7. Ella
  582
 8. Wilma
  574
 9. Alma
  562
 10. Lilly
  561

Vanligaste namnen på nyfödda pojkar

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2019
 1. Lucas
  768
 2. Liam
  760
 3. William
  732
 4. Elias
  729
 5. Noah
  680
 6. Hugo
  669
 7. Oliver
  647
 8. Oscar
  645
 9. Adam
  620
 10. Matteo
  596

Vanligaste namnen på kvinnor

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2019
 1. Anna
  101 573
 2. Eva
  86 491
 3. Maria
  85 152
 4. Karin
  66 739
 5. Kristina
  58 136
 6. Sara
  57 813
 7. Lena
  57 182
 8. Emma
  50 669
 9. Kerstin
  49 346
 10. Ingrid
  41 721

Vanligaste namnen på män

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2019
 1. Lars
  85 511
 2. Mikael
  79 728
 3. Anders
  77 374
 4. Johan
  74 815
 5. Erik
  66 550
 6. Per
  65 532
 7. Karl
  62 757
 8. Peter
  62 363
 9. Thomas
  60 788
 10. Jan
  59 365

Vanligaste efternamnen

Alla stavningar medräknade, år 2019
 1. Andersson
  228 264
 2. Johansson
  227 104
 3. Karlsson
  202 331
 4. Nilsson
  155 686
 5. Eriksson
  136 533
 6. Larsson
  114 698
 7. Olsson
  103 689
 8. Persson
  98 019
 9. Svensson
  91 741
 10. Gustafsson
  89 534

Så tar vi fram namnstatistiken

Källan till namnstatistiken är SCB:s befolk­nings­register. Där finns bland annat namnen på alla personer som bor i Sverige. Uppgifterna till befolkningsregistret kommer från Skatteverket och folkbokföringen.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Befolkningsstatistik, SCB

Läs en artikel