There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Prisomräknaren Till innehåll på sidan

Prisomräknaren

Här kan du se hur inflationen påverkat penningvärdet. Beräkningarna kan göras från 1920 och framåt.

Hade du...

kr

så motsvarar det:

kr
En förändring på

Så tog vi fram prisomräknaren

Prisomräknaren baserar sig på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex (KPI). Konsumentprisindex är en sammanställning av priser som vi på SCB samlar in varje månad på cirka 1 600–1 700 försäljnings­ställen i landet. Dessa priser representerar vad den enskilde konsumenten faktiskt betalar och därför ingår även moms och eventuella rabatter.

Källa: Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830–.

Prisjustera och prisreglera

Vill du prisjustera/prisreglera en vara eller en tjänst med hjälp av ett index? Här hittar du mer information

Att räkna med index

Det rekommenderas att du använder publicerade indextal för att prisjustera/prisreglera. 

Konsumentprisindex (KPI)