Till innehåll på sidan

Prisomräknaren

Här kan du se hur inflationen påverkat penningvärdet. Beräkningarna kan göras från 1920 och framåt.

Hade du...

kr

kronor

så motsvarar det:

kr

kronor

En förändring på

Så tog vi fram prisomräknaren

Prisomräknaren baserar sig på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex (KPI). Källa: Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830–.

Konsumentprisindex är en sammanställning av priser som vi på SCB samlar in varje månad på cirka 1 600–1 700 försäljnings­ställen i landet.

Dessa priser representerar vad den enskilde konsumenten faktiskt betalar och därför ingår även moms och eventuella rabatter.

Prisjustera och prisreglera

Vill du prisjustera/prisreglera en vara eller en tjänst med hjälp av ett index? Här hittar du mer information

Att räkna med index

Det rekommenderas att du använder publicerade indextal för att prisjustera/prisreglera. 

Konsumentprisindex (KPI)