Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges export

Senast uppdaterad: 2018-11-06

Sverige är beroende av handel med andra länder. Exporten av varor och tjänster bidrar till att svensk ekonomi växer. Under 2017 var Sveriges export värd 2044 miljarder kronor, en ökning med 6 procent jämfört med året innan.

Sveriges export

2017

2 044

miljarder kronor

Sverige exporterar mer än vi importerar

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat, något som syns tydligt i grafen. Det innebär att Sverige tjänar mer på exporten än vad vi betalar för importen. Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten (BNP) ökar och att svensk ekonomi växer. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans.

Export och import efter år, bytesbalans

Export och import198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Export224,70275,40314,20334,50340,20367,80402,30451,70478,20479,90465,50553,80661,30805,80797,90904,40994,601 065,301 250,601 296,101 257,801 297,301 443,101 636,601 902,202 098,802 203,601 8572 046,602 152,802 1442 086,102 219,602 337,802 357,402 509,50
Import246,10281,20308,30344,50333,70366405,30471,70515,20508,30508,40574643,10745,70733,30825,60917,40977,301 156,201 178,601 142,501 139,501 274,601 460,701 648,101 829,301 937,901 658,601 836,801 949,101 938,101 888,802 040,502 158,802 191,402 365

Andra länders ekonomi påverkar vår export

Om svensk export ökar eller minskar beror mycket på hur ekonomin går i de länder som vi handlar mest med. När deras ekonomi går sämre handlar de färre varor och tjänster från utlandet och då minskar vår export till dem. Eftersom större delen av vår export går till länder i Europa är det ekonomiska läget där extra viktigt. I diagrammet kan man också se att exporten sjönk mycket i värde under 2008 och 2009, när Europa drabbades av en ekonomisk kris.

Kronans värde påverkar exporten

Hur mycket vi exporterar påverkas också av om kostnadsläget i Sverige förändras, till exempel om lönerna stiger. Då blir svenskproducerade varor och tjänster dyrare för andra länder. Svenska varor blir också dyrare för omvärlden om vår krona ökar i värde jämfört med andra valutor. Det här brukar innebära att vi exporterar mindre.

Fakta: Vad är export och import?

Export innebär att svenska företag säljer varor eller tjänster till utländska företag eller konsumenter.

Ett företag räknas lite förenklat som svenskt om det är registrerat i Sverige och verksamheten bedrivs här. Om företagets ägare finns i Sverige eller något annat land är däremot inte viktigt för om försäljningen räknas som export eller inte. Alla inkomster från tjänsteförsäljning till utländska kunder räknas som export oavsett var tjänsten utförs. Det betyder till exempel att om ett svenskt bussbolag kör åt ett utländskt företag så spelar det ingen roll om färden går i Sverige eller utomlands. Den räknas in i Sveriges export av tjänster oavsett.

Import innebär, på motsatt sätt, att svenska företag eller konsumenter köper varor eller tjänster från utländska företag. Det spelar ingen roll vart varan eller tjänsten levereras.

I SCB:s statistik för utrikeshandel med varor fördelade på varugrupper och länder redovisas dock bara de varor som passerar Sveriges gränser.

Sverige exporterar mest varor

Idag består ungefär 70 procent av den svenska exporten av varor och resten består av tjänster.

Under 2017 var den viktigaste gruppen av varor i exporten verkstadsvaror, till exempel maskiner, elektronik, telekommunikation och fordon för vägar. Även läkemedel och produkter som kommer från råvaror, till exempel järn, stål, papper och oljeprodukter är viktiga exportvaror för Sverige.

Sveriges 10 viktigaste exportvaror 2017

ExportvaraMiljarder kronor
Fordon för vägar185
Andra icke elektriska maskiner och apparater81
Mineraloljor och produkter därav79
Papper, papp och varor därav77
Medicinska och farmaceutiska produkter74
Andra elektriska maskiner och apparater62
Järn och stål60
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare m.m.59
Kraftalstrande maskiner54
Maskiner för särskilda industrier53
Fakta: Hur delar vi in varugrupper?

SCB använder sig av SITC (Standard International Trade Classification), som är en varuindelning rekommenderad av FN. Den är hierarkiskt indelad i fem nivåer (1–5). Varuindelningen i tabellen är på 2-siffernivå.

Flest varor går till Europa

Vår största exportmarknad är andra länder i Europa. Där hamnar nästan 75 procent av alla varor som Sverige exporterar. Cirka 10 procent vardera av varuexporten går till Norge och Tyskland. Vanliga exportprodukter till Norge är elektronik och bilar, medan Tyskland köper mycket pappersvaror, bilar och medicinska produkter av oss.

De tio största exportländerna för varor 2017

ExportlandMiljarder kronor
Tyskland139
Norge133
USA90
Finland87
Danmark86
Storbritannien och Nordirland80
Nederländerna70
Kina59
Belgien56
Frankrike54

Tele- och datatjänster stora i exporten

Bland tjänster är det vanligast att svenska företag exporterar affärstjänster, exempelvis inom forskning och utveckling, marknadsföring och teknik. Även tele-, data- och informationstjänster är stora i exporten, liksom transporter och resor. De pengar som utländska medborgare och företag spenderar i Sverige, genom att till exempel bo på hotell och äta på restaurang, ingår i exporten av resor. Export av transporter innebär att svenska företag förflyttar personer och varor på uppdrag av kunder i utlandet.

Ytterligare en typ av tjänst som Sverige exporterar är användningen av så kallade immateriella rättigheter. Det handlar till exempel om att utländska kunder har betalat för att använda rättigheter, patent och licenser. Det kan betyda att ett utländskt företag betalar för rätten att tillverka produkter till svenska bolag. Vårt grannland Norge toppar listan över länderna som vi exporterar mest tjänster till. Det beror bland annat på att personer från Norge spenderar mycket pengar i Sverige.

De vanligaste exporttjänster 2017

ExporttjänstMiljarder kronor
Övriga affärstjänster162
Tele-, data-, och informationstjänster122
Resor121
Transporter 94
Nyttjande av immateriella rättigheter64