Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges export

Senast uppdaterad: 2020-08-28

Sverige är beroende av handel med andra länder. Under 2019 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till 2 361 miljarder kronor, en ökning med 8 procent jämfört med året innan.

Sveriges export

2019

2 361

miljarder kronor

Sverige exporterar mer än vi importerar

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat, något som syns tydligt i grafen. Det innebär att Sverige tjänar mer på exporten än vad vi betalar för importen. Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten (BNP) ökar och att svensk ekonomi växer. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans. Handel med varor och tjänster i detta fall inkluderar även merchanting och är hämtat från Betalningbalansens uträkning av handel med varor och tjänster.

Export och import efter år från år 1982

Export och import19821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Export208,5257,8293,9311,1315,3337,8367,7404,8418,9420,6415,1484,6573,5693,9688,2781,2836,8887,41 023,81 067,61 049,81 058,71 1821 298,91 465,11 581,81 670,81 432,61 582,11 698,81 6871 657,21 751,71 876,31 887,82 026,32 209,72 380,1
Import213,3242,9266,2296,7287,8318,9351,2398,5418,1398,2392,3427,5500,4576,6569647,4715,1759,4893,5909893,9910,7984,41 115,81 246,61 372,21 472,61 267,11 413,41 513,21 496,11 471,11 594,31 6971 749,81 900,92 099,12 201,7

Andra länders ekonomi påverkar vår export

Om svensk export ökar eller minskar beror mycket på hur ekonomin går i de länder som vi handlar mest med. När deras ekonomi går sämre handlar de färre varor och tjänster från utlandet och då minskar vår export till dem. Eftersom större delen av vår export går till länder i Europa är det ekonomiska läget där extra viktigt. I diagrammet kan man också se att exporten sjönk mycket i värde under 2008 och 2009, när Europa drabbades av en ekonomisk kris.

Kronans värde påverkar exporten

Hur mycket vi exporterar påverkas också av om kostnadsläget i Sverige förändras, till exempel om lönerna stiger. Då blir svenskproducerade varor och tjänster dyrare för andra länder. Svenska varor blir också billigare för omvärlden om vår krona minskar i värde jämfört med andra valutor. Det här brukar innebära att vi exporterar mera.

Fakta: Vad är export och import?

Export innebär att svenska företag säljer varor eller tjänster till utländska företag eller konsumenter.

Ett företag räknas lite förenklat som svenskt om det är registrerat i Sverige och verksamheten bedrivs här. Om företagets ägare finns i Sverige eller något annat land är däremot inte viktigt för om försäljningen räknas som export eller inte. Alla inkomster från tjänsteförsäljning till utländska kunder räknas som export oavsett var tjänsten utförs. Det betyder till exempel att om ett svenskt bussbolag kör åt ett utländskt företag så spelar det ingen roll om färden går i Sverige eller utomlands. Den räknas in i Sveriges export av tjänster oavsett.

Import innebär, på motsatt sätt, att svenska företag eller konsumenter köper varor eller tjänster från utländska företag. Det spelar ingen roll vart varan eller tjänsten levereras.

Definitionen ovan är enligt Betalningsbalansens handel med varor och tjänster. I SCB:s statistik för utrikeshandel med varor fördelade på varugrupper och länder utgörs underlag istället av de varor som passerat svensk gräns. Med vara avses all lös egendom inklusive elektrisk ström.

Sverige exporterar mer varor än tjänster

Idag består ungefär 70 procent av den svenska exporten av varor och resten består av tjänster.

Under 2019 var den största varugruppen för export fordon för vägar följt av medicinska och farmaceutiska produkter, och andra icke elektriska maskiner och apparater. Även mineraloljor, papper samt järn och stål är viktiga exportvaror för Sverige.

Sveriges tio viktigaste exportvaror 2019

ExportvaraMiljarder kronor
Fordon för vägar225
Medicinska och farmaceutiska produkter105
Andra icke elektriska maskiner och apparater94
Mineraloljor86
Papper, papp och varor därav86
Järn och stål70
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare m.m.68
Andra elektriska maskiner och apparater64
Maskiner för särskilda industrier64
Kraftalstrande maskiner57
Fakta: Hur delar vi in varugrupper?

SCB har här använt sig av SITC (Standard International Trade Classification), som är en varuindelning framtagen av FN. Den är hierarkiskt indelad i fem nivåer (1–5). Varuindelningen i tabellen är på 2-siffernivå.SCB använder även KN (Kombinerade nomenklaturen) och SPIN (Standard för svensk näringsgrensindelning) för att gruppera och redovisa varuhandel.

Flest varor går till Europa

Sveriges största exportmarknad är andra länder i Europa, dit nästan 73 procent av alla varor skickas. Våra två största handelspartner är Norge och Tyskland som står för cirka 11 procent vardera av den totala varuexporten. Vanliga exportvaror till Norge är mineraloljor, TV-apparater och radio, och fordon för vägar, . Exporten till Tyskland består främst av pappersvaror, fordon för vägar och medicinska och farmaceutiska produkter.

De tio största exportländerna för varor 2019

ExportlandMiljarder kronor
Norge162
Tyskland160
USA121
Finland108
Danmark106
Storbritannien82
Nederländerna80
Kina72
Frankrike62
Belgien61

Tele- och datatjänster stora i exporten

Vi exporterade tjänster för 721 miljarder kronor under 2019. Bland tjänster är det vanligast att svenska företag exporterar affärstjänster, exempelvis inom forskning och utveckling, marknadsföring och teknik. Även tele-, data- och informationstjänster är stora i exporten, liksom transporter och resor.

De pengar som utländska medborgare och företag spenderar i Sverige, genom att till exempel bo på hotell och äta på restaurang, ingår i exporten av resor. Export av transporter innebär att svenska företag förflyttar personer och varor på uppdrag av kunder i utlandet.

Ytterligare en typ av tjänst som Sverige exporterar är användningen av så kallade immateriella rättigheter. Det handlar till exempel om att utländska kunder har betalat för att använda rättigheter, patent och licenser. Det kan betyda att ett utländskt företag betalar för rätten att tillverka produkter till svenska bolag.

Vårt grannland Norge toppar listan över länderna som vi exporterar mest tjänster till. Det beror bland annat på att personer från Norge spenderar mycket pengar i Sverige.

De vanligaste exporttjänsterna 2019

ExporttjänstMiljarder kronor
Övriga affärstjänster180
Tele-, data-, och informationstjänster137
Resor144
Transporter 97
Nyttjande av immateriella rättigheter77

Statistiken på denna sida uppdateras samma dag som ny statistik publiceras av SCB.