Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges import

Senast uppdaterad: 2020-08-28

Sverige är beroende av handel med andra länder. Exporten bidrar till att svensk ekonomi växer. Men vi behöver också importera sådant som vi inte producerar själva. Under 2019 importerade Sverige varor och tjänster för 2 195 miljarder kronor.

Sveriges import

2019

2 195

miljarder kronor

Sverige exporterar mer än vi importerar

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige importerat varor och tjänster för ett mindre värde än vad vi har exporterat, något som syns tydligt i grafen som visar Sveriges export och import. Det innebär att Sverige betalar mindre för importen än vad vi tjänar på exporten. Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten, BNP, ökar och att svensk ekonomi växer. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans.

Export och import efter år från 1982

Export och import19821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Export208,5257,8293,9311,1315,3337,8367,7404,8418,9420,6415,1484,6573,5693,9688,2781,2836,8887,41 023,81 067,61 049,81 058,71 1821 298,91 465,11 581,81 670,81 432,61 582,11 698,81 6871 657,21 751,71 876,31 887,82 026,32 209,72 380,1
Import213,3242,9266,2296,7287,8318,9351,2398,5418,1398,2392,3427,5500,4576,6569647,4715,1759,4893,5909893,9910,7984,41 115,81 246,61 372,21 472,61 267,11 413,41 513,21 496,11 471,11 594,31 6971 749,81 900,92 099,12 201,7
Fakta: Vad är export och import?

Export innebär att svenska företag säljer varor eller tjänster till utländska företag eller konsumenter.

Ett företag räknas som svenskt om det är registrerat i Sverige och har stadigvarande verksamhet här. Alla inkomster från tjänsteförsäljning till utländska kunder räknas som export oavsett var tjänsten utförs. Det betyder till exempel att om ett svenskt bussbolag kör åt ett utländskt företag spelar det ingen roll om färden går i Sverige eller utomlands. Den räknas in i Sveriges export av tjänster oavsett.

Import innebär, på motsatt sätt, att svenska företag eller konsumenter köper varor eller tjänster från utländska företag. Det spelar ingen roll vart varan eller tjänsten levereras.
I SCB:s statistik för utrikeshandel med varor fördelade på varugrupper och länder redovisas dock bara de varor som passerar Sveriges gränser.

 

Sveriges tio vanligaste importvaror 2019

ImportvaraMiljarder kronor
Fordon för vägar174
Mineraloljor141
Andra elektriska maskiner och apparater96
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare o.d.87
Andra icke elektriska maskiner och apparater79
Andra färdiga varor51
Järn och stål50
Fisk, kräft- och blötdjur, varor därav50
Arbeten av metall50
Kläder49

 

Fakta: Hur delar vi in varugrupper?

SCB använder sig av SITC (Standard International Trade Classification), som är en varuindelning rekommenderad av FN. Den är hierarkiskt indelad i fem nivåer (1–5). Varuindelningen i tabellen ovan är på 2-siffernivå. SCB använder även KN (Kombinerade nomenklaturen) och SPIN (Standard för svensk näringsgrensindelning) för att gruppera och redovisa varuhandel.

 

Mest import från Europa och Kina

Sveriges vanligaste importländer ligger främst i Europa, förutom Kina. Sveriges import från Europa står för nästan 84 procent av all Sveriges import. Listan toppas av Tyskland, följt av Nederländerna och Norge. Från Tyskland importeras bland annat mycket bilar och från Nederländerna kommer mycket elektronik, såsom radio och TV-apparater. Dessutom är den norska fisken en viktig importvara.

De tio största importländerna för varor 2019

ImportlandMiljarder kronor
Tyskland268
Nederländerna141
Norge137
Danmark100
Kina77
Finland74
Storbritannien 65
Belgien66
Polen63
Frankrike57

 

Affärstjänster importeras till Sverige

Vi importerar också tjänster. Under 2019 uppgick den totala summan till 705 miljarder kronor. Affärstjänster, exempelvis inom forskning och utveckling, marknadsföring och teknik, var störst med ett importvärde på totalt 216 miljarder. Även resor, transporter, liksom tele-, data- och informationstjänster är stora i tjänsteimporten.

Nyttjandet av immateriella rättigheter är också vanliga bland de tjänster vi importerar. Det handlar om att svenska kunder köper tillstånd att använda rättigheter, patent och licenser av utländska bolag. Länderna som vi importerar mest tjänster från är Storbritannien, USA och Tyskland.

De vanligaste importtjänsterna 2019

ImporttjänstMiljarder kronor
Övriga affärstjänster216
Resor164
Transporter104
Tele- data-, och informationstjänster85
Nyttjande av immateriella rättigheter66