Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sysselsättning i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Under 2000-talet har antalet sysselsatta ökat från 4,3 miljoner 2001 till 5,1 miljoner 2020. Det beror delvis på att befolkningen har vuxit. Men även sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta personer av befolkningen, har ökat igen. Sysselsättningsgraden sjönk på grund av finanskrisen 2008–2009 och var som lägst år 2010: 64,4 procent. Sysselsättningsgraden ökade sedan under flera år, men 2020 sjönk den igen till följd av en kris som orsakades av coronaviruset. År 2020 var sysselsättningsgraden 67,2 procent.

Sysselsättningsgrad totalt

2020

67,2 %

Antalet sysselsatta personer var 5 064 000

Sysselsättningsgrad kvinnor

2020

64,5 %

Antalet sysselsatta kvinnor var 2 389 000

Sysselsättningsgrad män

2020

69,8 %

Antalet sysselsatta män var 2 676 000

Sysselsättningsgraden undersöks varje månad

För att undersöka sysselsättningsgraden kontaktar SCB varje månad flera tusen personer mellan 15 och 74 år. Vi frågar dem vad de har gjort under den vecka vi undersöker – till exempel om de har jobbat, studerat, varit sjuka eller sökt jobb. Undersökningen kallas Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och utförs enligt samma regler över hela världen för att det ska gå att jämföra resultaten mellan olika länder. I AKU räknas personer som sysselsatta om de har jobbat minst en timme under den vecka som vi frågar om. Men det är mycket ovanligt att sysselsatta personer bara har arbetat en timme på en vecka; de allra flesta jobbar mer än så.

Personer räknas också som sysselsatta om de har ett arbete, men var borta från det under den veckan som SCB undersöker. Det kan till exempel handla om frånvaro på grund av sjukdom, semester eller föräldraledighet.

Större befolkning – fler sysselsatta

Antalet sysselsatta har ökat stadigt under 2000-talet. Det beror framför allt på att befolkningen i åldrarna 15–74 år har ökat under samma tidsperiod. Befolkningsökningen beror delvis på att det har fötts fler än det har dött, och delvis på att fler personer har invandrat till Sverige än utvandrat under tidsperioden. Den största ökningen skedde under perioden 2011–2016 då många flyktingar, framför allt från det krigsdrabbade Syrien, invandrade till Sverige.

Antal sysselsatta per år från år 2001

Arbetskraftstillhörighet20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Sysselsatta4 347,44 361,54 350,54 332,64 347,64 429,44 540,74 5934 498,74 523,74 625,94 657,14 704,74 772,34 837,24 910,15 021,85 097,45 131,65 064,3

Sysselsättningsgraden är andelen sysselsatta

Sysselsättningsgraden är andelen sysselsatta av befolkningen. Sysselsättningsgraden kan användas för att jämföra bakåt i tiden, och även med andra länder. Med befolkningen menar vi i AKU de folkbokförda som är 15-74 år. Det är den gruppen som är ute på arbetsmarknaden i högst utsträckning.

De sysselsatta och arbetslösa utgör arbetskraften

Andelen sysselsatta i befolkningen har varierat under 2000-talet. År 2001 var sysselsättningsgraden 67 procent. Den var som lägst år 2010, då den låg på drygt 64 procent. Det berodde på att sysselsättningsgraden i Sverige minskade kraftigt i samband med finanskrisen 2008-2009. Från 2010 och framåt har den återhämtat sig och passerade 2016 nivån från 2008. Fram till och med 2019 fortsatte sysselsättningsgraden att stiga och var som högst 68,3 procent. Under 2020 sjönk sysselsättningsgraden till 67,2 procent, till följd av utbrottet av coronaviruset.

Sysselsättningsgrad per år från år 2001

Arbetskraftstillhörighet20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Sysselsatta67,166,966,365,565,265,866,766,864,764,465,465,565,766,266,667,167,868,368,367,2

Högre sysselsättningsgrad bland män

Män har generellt högre sysselsättningsgrad än kvinnor. Vid en internationell jämförelse av kvinnors sysselsättningsgrad ligger Sverige trots detta i topp; det är alltså större andel kvinnor i Sverige som jobbar än i många andra länder.
I övrigt följer kvinnors och mäns sysselsättningsgrad i stort sett samma utveckling. Under 2020 ökade skillnaden mellan kvinnor och män, när sysselsättningsgraden för kvinnor sjönk mer än sysselsättningsgraden för män.

Sysselsättningsgrad efter kön per år från år 2001

Kön20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Män69,669,368,567,867,968,669,569,667,167,468,167,968,268,668,86969,970,370,569,8
Kvinnor64,564,56463,262,66363,963,862,261,462,66363,363,864,465,165,766,266,164,5

Sysselsättningsgraden är lägre bland personer som är födda utanför Sverige än bland dem som är födda här. Mellan åren 2011 och 2017 ökade andelen sysselsatta bland utrikes födda snabbare än bland inrikes födda. Det gjorde att skillnaderna mellan grupperna minskade. År 2018 och 2019 ökade skillnaden mellan grupperna något igen. Under 2020 minskade sysselsättningsgraden för utrikes födda mer än den gjorde för inrikes födda och skillnaden mellan grupperna ökade.

Sysselsättningsgrad efter inrikes-/utrikes född per år från år 2005

Inrikes/utrikes född2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Inrikes födda66,867,568,468,466,366,267,267,267,567,968,468,869,570,270,369,5
Utrikes födda55,956,257,358,156,255,656,757,357,858,859,560,161,761,661,659,7

Sysselsättningsgraden varierar med åldern

Sysselsättningsgraden varierar helt naturligt med åldern. Bland de yngsta är den lägre eftersom många 15-24-åringar studerar. Sysselsättningsgraden sjunker också i de äldsta åldersgrupperna i takt med att många går i pension i samband med att de fyller 65 år.

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.