Till innehåll på sidan

Sverige i siffror för lärare

Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Sverige i siffror innehåller statistik om det svenska samhället och svarar på de vanligaste frågorna som allmänheten har.

Webbinnehållet ger också dig som lärare möjlighet att erbjuda dina elever verktyg att själva hitta fakta, jämföra, reflektera och se sammanhang.

Statistiken presenteras visuellt och interaktivt. Det är enkelt att få överblick över befolkningsutvecklingen, lön för olika yrken och utbildning i Sverige.

Här hittar du även en lärarhandledning om hållbar konsumtion, kopplad till FN:s globala mål i Agenda 2030, samt quiz och filmer som kan användas i undervisningen.

Vill du och din klass veta mer om statistik? Välkommen att boka in ett studiebesök hos oss.

Kom på studiebesök hos SCB

Material för skolan om Sverige i siffror

Sverige i siffror - snabba och enkla fakta med övningar för dig som läser SFI (pdf)

Agenda 2030

Lärarhandledning om FN:s globala mål om hållbar konsumtion (pdf)

Ökar eller minskar de svenska utsläppen av växthusgaser? Film om FN:s globala mål om hållbar konsumtion och produktion.

Hur vanligt är mobbning i skolan? Film om FN:s globala mål om god utbildning för alla. 

Kolla in våra filmer!

Vägen till jämställdhet

Priset på tacos – är fredagsmyset i fara?

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30