Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Medellöner i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-11-06

Skillnaderna i medellönerna, det vill säga genomsnittslönerna, för olika yrken på arbetsmarknaden är stora. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på 124 100 kronor per månad före skatt. Yrket med den lägsta medellönen är hemservicepersonal. Deras snittlön är 20 200 kronor per månad före skatt.

Medellön i Sverige

2017

33 700

kronor

Medellön för kvinnor

2017

31 700

kronor

Medellön för män

2017

35 700

kronor

Medellön är ett mått som används för att visa den genomsnittliga lönen för en grupp, till exempel alla som har ett visst yrke eller alla anställda i Sverige. Medellönen är summan av alla löner dividerat med antalet personer i gruppen. När vi räknar ut medellönerna använder vi oss av månadslöner före skatt och räknar upp deltidslöner till heltid. Det är nödvändigt för att de ska gå att jämföra.

Fakta: Medianlön

Man kan också använda medianlön när man jämför löner. Då tar man ut den mittersta lönen då alla löner i den utvalda gruppen sorterats i stigande ordning.

Det är stor skillnad på medellöner mellan olika yrken i Sverige. Snittet för högre chefer inom bank, finans och försäkring är särskilt högt. Det skiljer sig drygt 40 000 kronor till mäklare inom finans (till exempel aktiemäklare) som i snitt tjänar 82 500 kronor, och därmed har den näst högsta medellönen i statistiken.

Yrkena med högst medellön

YrkeMedellön
Chefer inom bank, finans och försäkring, högre nivå124 100
Mäklare inom finans82 500
Specialistläkare77 900
General-, landstings- och kommundirektörer med flera76 400
Verkställande direktörer med flera75 800
Ekonomi- och finanschefer, högre nivå71 500
Chefer inom bank, finans och försäkring, lägre nivå71 200
Forsknings- och utvecklingschefer, högre nivå69 800
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, högre nivå68 400
IT-chefer, högre nivå66 400

Yrkena med lägst medellön

YrkeMedellön
Övrig hemservicepersonal med flera20 200
Kafé- och konditoribiträden21 300
Marknadsundersökare och intervjuare21 600
Övriga servicearbetare21 800
Guider och reseledare22 500
Barnskötare23 100
Städare23 100
Restaurang- och köksbiträden med flera23 200
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift23 300
Kassapersonal med flera23 600
Fakta: Chefer på högre och lägre nivå

Med högre nivå menas chef på nivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär chef för särskild funktion, exempelvis ekonomi, men utan personalansvar i organisation med chefer på flera nivåer. Det kan också vara en chef på mellannivå som är direkt underställd vd.

Med lägre nivå menas chef på nivå 2 i Yrkesregistret, vilket innebär verksamhetsnära chef som är underställd mellanchef och vd. Det kan också vara högsta chefen i ett företag som inte har några chefer på lägre nivåer.

 

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.

Fakta: Chefer på högre och lägre nivå

Med högre nivå menas chef på nivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär chef för särskild funktion, exempelvis ekonomi, men utan personalansvar i organisation med chefer på flera nivåer. Det kan också vara en chef på mellannivå som är direkt underställd vd.

Med lägre nivå menas chef på nivå 2 i Yrkesregistret, vilket innebär verksamhetsnära chef som är underställd mellanchef och vd. Det kan också vara högsta chefen i ett företag som inte har några chefer på lägre nivåer.

 

Yrkena med lägst medellön

YrkeMedellön
Övrig hemservicepersonal med flera20 200
Kafé- och konditoribiträden21 300
Marknadsundersökare och intervjuare21 600
Övriga servicearbetare21 800
Guider och reseledare22 500
Barnskötare23 100
Städare23 100
Restaurang- och köksbiträden med flera23 200
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift23 300
Kassapersonal med flera23 600

Kvinnor har 89 procent av mäns lön

Kvinnor har som grupp lägre löner än män. När man jämför kvinnors och mäns löner för 2017 så tjänar kvinnor i genomsnitt 89 procent av vad män tjänar. Löneskillnaden är alltså 11 procent.

En del av löneskillnaden beror på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning. Men det finns statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 4 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Minst skillnad mellan könen bland kommunanställda

I lönestatistiken brukar vi dela upp arbetsmarknaden. För det första skiljer vi på privat och offentlig sektor. Den offentliga sektorn delas i sin tur in i tre grupper efter arbetsgivare: statliga arbetsgivare, arbetsgivare inom landstinget och kommunala arbetsgivare.

Den privata sektorn delar vi in i tjänstemän och arbetare. Om man tar fram kvinnors och mäns medellöner i dessa delar av arbetsmarknaden så ser man att manliga tjänstemän inom privat sektor och män som arbetar inom landstinget har de högsta medellönerna, på över 40 000 kronor. Minst tjänar kvinnliga arbetare i privat sektor med en medellön på 26 000 kronor.

Lönen ökar med utbildningsnivån

Generellt gäller att ju mer man utbildar sig desto högre lön får man. Den grupp som har gått en grundskoleutbildning som är kortare än nio år tjänar drygt hälften så mycket som gruppen som har den högsta utbildningsnivån, forskarutbildning. En forskarutbildad tjänar i snitt 52 500 kronor, medan personer med kortare grundskoleutbildning i genomsnitt tjänar 25 000 kronor. Men även jämfört med personer som har studerat länge på grundnivån på högskola eller universitet är forskarutbildade välbetalda i genomsnitt.

Fakta: Skillnaden mellan lön och inkomst?

Lön är den ersättning som en person får av sin arbetsgivare för utfört arbete under en bestämd tid, till exempel per månad eller timme.

En persons inkomst består förutom av lönen även av inkomster av kapital, till exempel räntor på sparkonton och utdelningar på aktier. Dessutom ingår olika former av stöd från Försäkringskassan som barnbidrag och bostadsbidrag.

Till skillnad från lönen påverkas inkomsten av hur mycket man jobbar. Den minskar om man är hemma från jobbet på grund av till exempel sjukdom eller tjänstledighet.

Medellön efter kön och utbildningsnivå 2017

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Män25 90029 90032 40031 50037 60045 30054 900
Kvinnor23 90025 90028 20027 70031 90037 40049 300