Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utbildningsnivån i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-05-02

Sedan år 2000 har antalet högutbildade ökat stadigt, samtidigt som antalet lågutbildade har sjunkit. I dag har 30 procent läst vidare efter gymnasiet i tre år eller mer. Det är en ökning från 16 procent år 2000.

Andel av befolkningen som har läst vidare efter gymnasiet

2021

45 %

Andel kvinnor som läst vidare efter gymnasiet

2021

52 %

Andel män som läst vidare efter gymnasiet

2021

39 %

För att undersöka utbildningsnivån tittar vi på den del av befolkningen som är 25–64 år. I den gruppen har 45 procent läst vidare efter gymnasiet. Vi kan också se att 30 procent är högutbildade, vilket innebär att de har en utbildning på tre år eller mer efter gymnasiet.

Andelen högutbildade har ökat över tid. År 2000 var andelen högutbildade 16 procent, jämfört med 30 procent 2021. Ökningen kan delvis förklaras med att det nu finns fler studieplatser på universitet- och högskolor.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.

Andelen lågutbildade är 10 procent, i den gruppen ingår de som inte har utbildat sig vidare efter grundskola. Det är en minskning jämfört med år 2000, då var andelen 21 procent. Resterande 42 procent har gått gymnasieskolan, men sedan inte läst vidare.

 

Utbildningsnivå uppdelat efter kön

52 procent av kvinnorna har läst vidare efter gymnasiet, jämfört med 39 procent bland männen. Det kan man se i statistiken över högutbildade i kolumnerna till höger i diagrammet.

Befolkningens utbildningsnivå efter kön 2021

Antal personer efter utbildningsnivå. Avser befolkningen 25-64 år

Befolkningens-utbildningsniva-efter-kon-2021.png

Källa: Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön

Utbildningsnivå uppdelat efter ålder

Det är stor skillnad på utbildningsnivån mellan olika åldersgrupper. I åldersgruppen 55–64 år finns störst andel lågutbildade, medan yngre oftare har en högre utbildning.

Här finns flest låg- och högutbildade

Högutbildade personer bor oftare i storstadsområden eller i kommuner i närheten av universitet och högskolor. Det beror till stor del på att det finns många jobb som kräver hög utbildning där. Kommunerna har dessutom ofta en ung befolkning, som är högre utbildade i större uträckning än äldre.

Högst andel högutbildade finns i Danderyds kommun, 59 procent. Landsbygdskommuner har oftare en högre andel lågutbildade. Högst andel lågutbildade, 20 procent, finns i Gnosjö kommun.

Du kanske också är intresserad av det här

Andel högutbildade per kommun (Excel)

Högre andel lågutbildade bland personer födda utomlands

Andelen som läst vidare efter gymnasiet är ungefär lika hög bland dem som är födda utomlands och dem som är födda i Sverige, 42 respektive 46 procent. Bland högutbildade är det ingen skillnad mellan grupperna. Däremot skiljer det sig bland de lågutbildade, där andelen är 17 procent bland dem som är födda utomlands, och 8 procent bland dem som är födda i Sverige.

Etiketter