Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Yrken i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgruppen består av 132 300 anställda. Den är också väldigt kvinnodominerad, 91 procent är kvinnor. Andra vanliga yrken på arbetsmarknaden är butikssäljare i fackhandeln och grundskollärare.

Totalt antal anställda på den svenska arbetsmarknaden

2019

4 584 843

personer

Antal anställda kvinnor

2019

2 245 565

Antal anställda män

2019

2 339 278

I SCB:s yrkesregister finns statistik för totalt 430 yrkesgrupper och ca 4,6 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden 16–64 år. Majoriteten av dem, drygt 3 miljoner anställda, jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden. Drygt 1,3 miljoner jobbar i offentliga verksamheter, det vill säga stat, landsting och kommun.

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är den största yrkesgruppen med 132 300 anställda. Butikssäljare, fackhandel kommer på andra plats i storlek med 111 600 sysselsatta personer. På tredje plats kommer Grundskollärare med 108 800 personer. Det fjärde största yrket i Sverige är barnskötare. Det rör sig om 93 200 personer.

Sveriges vanligaste yrken 2019

Yrke Antal personer
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende132 300
Butikssäljare, fackhandel111 600
Grundskollärare108 800
Barnskötare93 200
Lager- och terminalpersonal88 600
Företagssäljare88 400
Butikssäljare, dagligvaror87 000
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.81 000
Vårdbiträden78 600
Städare77 600

 

Många vårdyrken är kvinnodominerade

Den största yrkesgruppen i registret, undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden, är också en av de mest kvinnodominerade med 91 procent kvinnor och endast 9 procent män. Om man tittar särskilt på de mest kvinnodominerade yrkena så är barnmorskor i stort sett helt kvinnodominerade med 100 procent kvinnor. Tandsköterskor, barnsköterskor och skolsköterskor har 98 procent kvinnor. Det förekommer enstaka män även bland barnmorskor, men de är så få, under 1 procent, så de syns inte i procentuträkningen.

Mansdominerat bland pumptekniker, takmontörer och snickare

Det vanligaste yrket bland män är lager- och terminalpersonal. Men några av de mest mansdominerade yrkena är bland annat kyl- och värmepumpstekniker, takmontörer och snickare. I de yrkena är bara 1 procent kvinnor.

Jämnast könsfördelning har kockar och kallskänkor med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Vanligaste yrkena bland kvinnor 2019

YrkeAntal kvinnorTotalt antalAndel kvinnor
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende119 900132 30091
Barnskötare83 60093 20090
Grundskollärare80 900108 80074
Butikssäljare, fackhandel68 400111 60061
Förskollärare64 70067 60096
Vårdbiträden58 20078 60074
Butikssäljare, dagligvaror56 90087 00065
Städare56 80077 60073
Övriga kontorsassistenter och sekreterare55 20070 30079
Vårdare, boendestödjare50 40068 60074

 

Vanligaste yrkena bland män 2019

YrkeAntal MänTotalt antal Andel män
Lager- och terminalpersonal68 40088 60077
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.65 80081 00081
Företagssäljare64 40088 40073
Lastbilsförare m.fl.53 60057 70093
Träarbetare, snickare m.fl.45 90046 50099
Butikssäljare, fackhandel43 100111 60039
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete43 10050 40085
Fastighetsskötare35 00041 60084
Installations- och serviceelektriker33 10033 80098
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer32 20033 30097

 

Bartendrar yngst på arbetsmarknaden

Det finns också tydliga skillnader i ålder mellan olika yrken. Yngst är bartendrar som i snitt är 27 år gamla. Även professionella idrottsutövare, kafébiträden, servitörer, AT-läkare och soldater har låg medelålder, runt 30 år.

De som är äldst på arbetsmarknaden är general-, landstings och kommundirektörer som i snitt är 54 år gamla. Professorer och psykoterapeuter har en medelålder på 53 år. Sedan följer chefer och ledare inom trossamfund samt diakoner. Båda grupperna har en medelålder på 52 år.

Vanliga yrken bland personer födda utomlands

Den yrkesgrupp som har högst andel personer som är födda i ett annat land är pizzabagare, 82 procent. Stor andel utrikes födda finns även bland övrig hemservicepersonal 65 procent, och bland städare, 62 procent.

Bland de yrken som har minst andel födda utomlands finns brandmän, fiskare, officerare och flygledare. I de här yrkena är totalt 97-98 procent födda i Sverige.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.

Etiketter