Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Yrken i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-11-06

Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgruppen består av 138 200 anställda. Den är också väldigt kvinnodominerad, 92 procent är kvinnor. Andra vanliga yrken på arbetsmarknaden är butikssäljare i fackhandeln och grundskollärare.

Totalt antal anställda på den svenska arbetsmarknaden

2016

4 407 383

personer

Antal anställda kvinnor

2016

2 161 425

Antal anställda män

2016

2 245 958

I SCB:s yrkesregister finns statistik för totalt 430 yrkesgrupper och cirka 4,4 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden 16–64 år. Majoriteten av dem, drygt 3 miljoner anställda, jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden. Drygt 1,3 miljoner jobbar i offentliga verksamheter, det vill säga stat, landsting och kommun.

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är den största yrkesgruppen med 138 200 anställda. Butikssäljare, fackhandel kommer på andra plats i storlek med 103 400 sysselsatta personer. På tredje plats kommer grundskollärare med 101 000 personer. Det fjärde största yrket i Sverige är företagssäljare. Det rör sig om 88 000 personer, som arbetar med att sälja varor och tjänster till andra företag.

Sveriges vanligaste yrken 2016

Yrke Antal personer
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende138 200
Butikssäljare, fackhandel103 400
Grundskollärare101 000
Företagssäljare88 000
Barnskötare84 800
Lager- och terminalpersonal79 400
Butikssäljare, dagligvaror78 400
Vårdbiträden76 500
Övriga kontorsassistenter och sekreterare76 200
Städare72 800

Många vårdyrken är kvinnodominerade

Den största yrkesgruppen i registret, undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden, är också en av de mest kvinnodominerade med 92 procent kvinnor och endast 8 procent män. Om man tittar särskilt på de mest kvinnodominerade yrkena så är barnmorskor och tandsköterskor i stort sett helt kvinnodominerade med 100 procent respektive 99 procent kvinnor. Det förekommer enstaka män även bland barnmorskor, men de är så få, under 1 procent, så de syns inte i procentuträkningen.

Mansdominerat bland säljare, brunnsborrare och plåtslagare

Det vanligaste yrket bland män är företagssäljare. Men de mest mansdominerade yrkena är brunnsborrare, takmontörer, VVS-montörer, byggnads- och ventilationsplåtslagare, träarbetare, och snickare. I de yrkena är bara 1 procent kvinnor.

Jämnast könsfördelning har yrken som meteorologer, landskapsarkitekter, webmaster och webbadministratörer med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Vanligaste yrkena bland kvinnor 2016

YrkeAntal kvinnorTotalt antalAndel kvinnor (%)
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende127 600138 20092
Barnskötare75 80084 80089
Grundskollärare75 700100 90075
Förskollärare67 80070 90096
Butikssäljare, fackhandel62 900103 40061
Vårdbiträden61 90076 50081
Övriga kontorsassistenter och sekreterare60 00076 20079
Städare54 30072 80075
Personliga assistenter53 60072 60074
Butikssäljare, dagligvaror52 70078 40067

Vanligaste yrkena bland män 2016

YrkeAntal mänTotalt antalAndel män (%)
Företagssäljare64 40088 00073
Lager- och terminalpersonal62 40079 40079
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.56 80071 30080
Lastbilsförare m.fl.53 80057 30094
Träarbetare, snickare m.fl.45 80046 30099
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete45 20052 80086
Butikssäljare, fackhandel40 500103 40039
Fastighetsskötare34 90040 40086
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer31 10032 10097
Installations- och serviceelektriker30 80031 40098

Soldater yngst på arbetsmarknaden

Det finns också tydliga skillnader i ålder mellan olika yrken. Yngst är soldater och professionella idrottsutövare som i snitt är 28 år gamla. Även anställda inom restaurangbranschen som kafébiträden, bartendrar och servitörer har låg medelålder, runt 30 år.

De som är äldst på arbetsmarknaden är ledare inom trossamfund där medelåldern var 54 år. Sedan följer general-, landstings och kommundirektörer med höga positioner inom den offentliga sektorn samt psykoterapeuter. Båda grupperna har en medelålder på 53 år.

Vanliga yrken bland personer födda utomlands

Den yrkesgrupp som har högst andel personer som är födda i ett annat land är pizzabagare, 73 procent. Stor andel utrikes födda finns även bland städare, 55 procent, och bland doktorander, 50 procent. Dessutom är många läkare födda utomlands, mellan 31 och 38 procent beroende på typ av läkare.

Bland de yrken som har minst andel födda utomlands finns brandmän, flygledare, fiskare och officerare. I de här yrkena är totalt 97-98 procent födda i Sverige.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.