Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Yrken i Sverige

Senast uppdaterad: 2019-04-01

Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgruppen består av 136 400 anställda. Den är också väldigt kvinnodominerad; 92 procent är kvinnor. Andra vanliga yrken på arbetsmarknaden är butikssäljare i fackhandeln och grundskollärare.

Totalt antal anställda på den svenska arbetsmarknaden

2017

4 481 027

personer

Antal anställda kvinnor

2017

2 186 033

Antal anställda män

2017

2 294 994

I SCB:s yrkesregister finns statistik för totalt 430 yrkesgrupper och nästan 4,5 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden 16–64 år. Majoriteten av dem, drygt 3 miljoner anställda, jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden. Drygt 1,3 miljoner jobbar i offentliga verksamheter, det vill säga stat, landsting och kommun.

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är den största yrkesgruppen med 136 400 anställda. Grundskollärare kommer på andra plats i storlek med 103 700 sysselsatta personer. På tredje plats kommer Butikssäljare, fackhandel med 103 700 personer. Det fjärde största yrket i Sverige är företagssäljare. Det rör sig om 89 900 personer, som arbetar med att sälja varor och tjänster till andra företag.

Sveriges vanligaste yrken 2017

Yrke Antal personer
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende136 400
Grundskollärare103 700
Butikssäljare, fackhandel103 700
Företagssäljare89 900
Barnskötare88 700
Butikssäljare, dagligvaror83 500
Lager- och terminalpersonal81 500
Vårdbiträden78 100
Övriga kontorsassistenter och sekreterare75 400
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.74 400

Många vårdyrken är kvinnodominerade

Den största yrkesgruppen i registret, undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden, är också en av de mest kvinnodominerade med 92 procent kvinnor och endast 8 procent män. Om man tittar särskilt på de mest kvinnodominerade yrkena så är barnmorskor och tandsköterskor i stort sett helt kvinnodominerade med 100 procent respektive 99 procent kvinnor. Det förekommer enstaka män även bland barnmorskor, men de är så få, under 1 procent, så de syns inte i procentuträkningen.

Mansdominerat bland säljare, brunnsborrare och plåtslagare

Det vanligaste yrket bland män är företagssäljare. Men de mest mansdominerade yrkena är bland annat takmontörer, VVS-montörer, byggnads- och ventilationsplåtslagare, träarbetare, och snickare. I de yrkena är bara 1 procent kvinnor.

Jämnast könsfördelning har landskapsarkitekter med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Vanligaste yrkena bland kvinnor 2017

YrkeAntal kvinnorTotalt antalAndel kvinnor (%)
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende125 300136 40092
Barnskötare79 10088 70089
Grundskollärare77 500103 70075
Förskollärare67 50070 60096
Butikssäljare, fackhandel62 200103 70060
Vårdbiträden61 30078 10078
Övriga kontorsassistenter och sekreterare59 00075 40078
Butikssäljare, dagligvaror55 80083 50067
Städare54 40073 40074
Personliga assistenter51 10070 00073

Vanligaste yrkena bland män 2017

YrkeAntal mänTotalt antalAndel män (%)
Företagssäljare65 90089 90073
Lager- och terminalpersonal63 90081 50078
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.59 70074 40080
Lastbilsförare m.fl.53 80057 40094
Träarbetare, snickare m.fl.48 70049 30099
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete43 70051 40085
Butikssäljare, fackhandel41 600103 70040
Fastighetsskötare35 40041 20086
Installations- och serviceelektriker31 70032 30098
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer31 40032 40097

Soldater yngst på arbetsmarknaden

Det finns också tydliga skillnader i ålder mellan olika yrken. Yngst är professionella idrottsutövare som i snitt är 28 år gamla. Även anställda inom restaurangbranschen som kafébiträden, bartendrar och servitörer har låg medelålder, runt 30 år.

De som är äldst på arbetsmarknaden är ledare inom trossamfund, general-, landstings och kommundirektörer med höga positioner inom den offentliga sektorn samt psykoterapeuter där medelåldern var 53 år. Sedan följer professorer samt diakoner. Båda grupperna har en medelålder på 52 år.

Vanliga yrken bland personer födda utomlands

Den yrkesgrupp som har högst andel personer som är födda i ett annat land är pizzabagare, 79 procent. Stor andel utrikes födda finns även bland övrig hemservicepersonal 69 procent, och bland översättare, tolkar och lingvister, 59 procent.

Bland de yrken som har minst andel födda utomlands finns brandmän, flygledare, fiskare och officerare. I de här yrkena är totalt 97-98 procent födda i Sverige.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.