Till innehåll på sidan

Val och partier

Vart fjärde år är det riksdagsval i Sverige. Då väljer vi vilka politiker som ska representera oss i landets högsta beslutande församling. Politikernas ålder, andelen män och kvinnor och om de är födda i Sverige eller utomlands har ändrats över åren. Även hur stor andel som deltar i riksdagsvalen har ändrat sig över tid.