Till innehåll på sidan

Förtroendevalda i fackliga organisationer 1985, 2001, 2021 och 2022

Könsfördelning (%)

Organisation 1985 2001 2021 2022
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
LO                
Representantskap 14 86 42 58 48 52 .. ..
Styrelse .. 100 36 64 50 50 50 50
Förbundsordförande .. 100 14 86 75 25 75 25
Medlemmar 43 57 46 54 46 54 .. ..
TCO                
Representantskap 36 64 58 42 58 42 58 42
Styrelse 20 80 53 47 50 50 50 50
Förbundsordförande 11 89 60 40 57 43 50 50
Medlemmar[1] 57 43 62 38 58 42 58 42
SACO                
Representantskap 29 71 46 54 52 48 53 47
Styrelse 12 88 43 57 45 55 67 33
Förbundsordförande 15 85 57 43 62 38 61 39
Medlemmar 38 62 53 47 56 44 55 45

1 Fr.o.m. 2003 ingår Försäkringsanställdas förbund under ST.

2 Avser 1983.

Källa: Respektive organisation, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26