Till innehåll på sidan

Professorer vid universitet och högskolor 2021

Antal och könsfördelning (%)

  Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Professorer 2 051 4 649 31 69

Källa: Personal vid universitet och högskolor, Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik