Till innehåll på sidan

Professorer vid universitet och högskolor 2020

Antal och könsfördelning (%)

 AntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Professor 1 967 4 656 30 70

Källa: Personal vid universitet och högskolor, Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik