Till innehåll på sidan

Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd 1991–2019

Könsfördelning (%)

ÅrLedamöter därav ordförande
 KvinnorMänKvinnorMän
1991 31 69 11 89
1993 37 63 18 82
1995 42 58 32 68
1997 44 56 34 66
1998 44 56 34 66
2000 46 54 28 72
2002 47 53 37 63
2004 48 52 37 63
2006 47 53 36 64
2008 48 52 39 61
2009 49 51 40 60
2010 49 51 39 61
2011 49 51 43 57
2012 48 52 41 59
2013 48 52 44 56
2014 49 51 44 56
2015 51 49 49 51
2017 52 48 51 49
2019 51 49 52 48

Källa: Budgetpropositionen för 2019, Bilaga UO 13 samt budgetpropositionen respektive år, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-10