Till innehåll på sidan

Myndighetschefer 2021

Antal och könsfördelning (%)

 Antal Könsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Generaldirektör 54 52 51 49
Landshövding 13 8 62 38
Rektor[1] 11 20 36 65
Överintendent 5 4 56 44
Övriga titlar[2] 14 18 44 56
Totalt[3] 97 102 49 51

Källa: Budgetpropositionen respektive år, Bilaga till UO 2, publicerad i SCB Jämställdhet.

  1. Regeringen anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag från lärosätets styrelse.
  2. Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän, direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc.
  3. Inklusive vikarierande myndighetschefer.

Kommentarer

Uppgifter för 2021 gäller per den 3 september 2021.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-10