Till innehåll på sidan

Fördjupningsartiklar om Sveriges ekonomi

Senast uppdaterad: 2022-03-16

Här hittar du fördjupningsartiklar om Sveriges ekonomi. Artiklarna är en del av publikationen Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv.

Handeln med Ryssland minskade redan innan kriget

Ryssland och Ukraina står för relativt små andelar av den svenska utrikeshandeln. Det var framförallt olja som importerades från Ryssland innan deras invasion av Ukraina. Andelen av vår import som kommer från Ryssland har dock minskat under det senaste decenniet.
2022-06-13

Migrationen från Ukraina höjde BNP marginellt

Flyktinginvandringen från Ukraina bidrog marginellt till BNP-tillväxten första kvartalet 2022. Effekten på BNP var mindre än 2015. Det är framförallt den offentliga konsumtionen som påverkas av ökat flyktingmottagande.
2022-06-13

Fler väljer att binda bolånen

Hushållens bostadslån har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Länge var rörlig ränta vanligast men de senaste åren har andelen som valt att binda räntan ökat. En förklaring till det är att hushållen förväntar sig stigande räntor efter drygt sju år med mycket låga bolåneräntor. Riksbanken höjde nyligen reporäntan och flera långivare har också börjat höja sina bolåneräntor.
2022-05-12

Allt bredare inflation

Inflationen i Sverige har under senaste tiden varit den högsta på nästan 30 år. Kraftigt stigande energipriser är den främsta orsaken till detta. De senaste månaderna har dock andelen varor och tjänster med höga prisökningar stigit tydligt. Man kan säga att inflationen har blivit bredare.
2022-04-12

Drivmedelspriserna på rekordnivåer

Drivmedel och priserna på drivmedel är en ständigt aktuell fråga i olika samhällsdebatter och nu är diskussionen mer på tapeten än vad den varit på länge. Priserna på bensin och diesel ligger på rekordnivåer och omställningen till mer hållbara drivmedel är i full gång.
2022-03-14

Det stormar kring elpriserna

Elmarknaden är en spännande och volatil marknad som påverkas stort av väder och vind, storpolitik och internationell handel. Priserna har skenat under vintern 2021/2022 och denna artikel beskriver bakgrunden till detta.
2022-03-14

Svängande energipriser påverkar KPI

Som vi sett i tidigare artiklar fluktuerar energipriserna kraftigt. I denna artikel ska vi se hur detta påverkar KPI och hur denna volatilitet beaktas i arbetet med de penningpolitiska prognoserna.
2022-03-14

Mer om publikationen

Dessa artiklar är hämtade från publikationen Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv. Nedan kan du hitta mer information.

Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv.