Till innehåll på sidan

SCB-Indikatorer

SCB-Indikatorer är en månads­tid­skrift där den ekonomiska kort­tids­statistiken presenteras och kommenteras.

SCB‑Indikatorer ger en samlad bild av det svenska kon­junk­tur­läget varje månad. Förutom att beskriva kon­junk­tur­läget i Sverige ger publika­tionen också inblickar i den inter­nationella kon­junk­tur­bilden. Dess­utom finns i varje nummer en särskild artikel ”I fokus” som tar upp kon­junk­tur­läget i vissa branscher, metod­frågor, ny statistik med mera.

Enheten för samordning av det eko­nom­isk‑stat­ist­iska systemet vid avdel­ningen för national­räken­skaper ansvarar för publika­tionen. Tid­skriften kommer ut vid varje månads­skifte, med ett uppe­håll i juli.

Publikationen i fulltext 

Vill du ha SCB-Indikatorer via e-post?

Mejla oss så skickar vi kommande nummer till dig via e-post. Ange gärna det före­tag/organisa­tion/myndig­het där du arbetar.

ekstat@scb.se

Kontakt

Johannes Holmberg, ekonom, SCB

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Jenny Lunneborg, ekonom, SCB

Telefon
010-479 44 42
E-post
jenny.lunneborg@scb.se